Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Beques i Ajuts > Departament

Departament de Química Física i InorgànicaBeques i Ajuts

Departament

Durant els últims anys del grau o llicenciatura, els estudiants poden optar al programa de col·laboració per a l’aprenentatge de la docència i la investigació o a beques del MEC de col·laboració amb els departaments (Beques de Departament).


D’INICIACIÓ A LA RECERCA DEL DEP. DE QFI

Informació