Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Grup de Recerca en Infermeria Avançada > Objectius

Departament d´InfermeriaGrup de Recerca en Infermeria Avançada

Grup de Recerca en Infermeria Avançada

OBJECTIUS

  • Promoure la recerca de qualitat en l’àmbit dels cuidatges d’infermeria en una societat canviant i complexa
  • Facilitar la transferència de coneixements de l’àmbit universitari a l’àmbit social i sanitari
  • Promoure la internalització de la recerca infermera
  • Millorar la productivitat i la qualitat científica
  • Proporcionar un marc de recerca en cuidatges on els investigadors puguin desenvolupar la seva tasca ja siguin professors del departament com alumnes de màster i doctorat.
  • Consolidar el grup de recerca en infermeria avançada
  • Promoure la generació i disseminació de nou coneixement, tant en recerca bàsica com en recerca aplicada en l’àmbit de la infermeria.
  • Fomentar la dinamització de l’activitat investigadora dins les línies de recerca en les ciències de la infermeria.

Informació