Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Grup de Recerca en Infermeria Avançada > Membres

Departament d´InfermeriaGrup de Recerca en Infermeria Avançada

Grup de Recerca en Infermeria Avançada

MEMBRES DEL GRUP

Responsable del grup: 
Carme Ferré Grau
Membres del grup:
Carme Ferré Grau
Maria Antonia Martorell Poveda
Mar Lleixà Fortuño
Núria Albacar Rioboó
Maria Sagrario Acebedo Urdiales
Isabel Font Jiménez
María Francisca Jiménez Herrera
Montserrat Puig Llobet
Gerard Mora López
Encarna Bonfill Ascensi
Roser Ricomà Muntané
Maria Dolors Burjalès Martí
Josep Barceló Prats
Leticia Bazo Hernández
Maria Jesús Aguarón García
Inmaculada de Molina Fernández
Maria Pilar Montesó Curtó
Montserrat García Martínez
Laia Raigal Aran
Maria Alba Roca Biosca
MªCarme Berbis Morelló
Marta Berenguer Poblet
Rosa Rifà Ros
Col·laboradors:
Carme Vives Relats
Ester Gavaldà Espelta
Elena Solà Miravet
Anna Borruel Llovera
Estrella Martínez Segura
Mireia Benedicto Haliana
Elsa Pla Canalada
Miriam de la Flor
Elena Abelló Riley
Montserrat Boqué Cavallé
Agustina Sirgo Rodríguez
Mercè Gasull Gomis
Maria Dolores Miguel Ruiz
Anna Ollé Gilabert
Susana Mantas Jiménez

Informació