Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Grup de Recerca en Infermeria Avançada > Línies de recerca

Departament d´InfermeriaGrup de Recerca en Infermeria Avançada

Grup de Recerca en Infermeria Avançada

LÍNIES DE RECERCA

Línia de recerca sobre cuidatges, dependència i cronicitat

Membres del grup porten diversos anys investigant amb els diferents aspectes del cuidatge, dependència i cronicitat. Destacarem els estudis realitzats en els darrers anys sobre diferents aspectes del cuidatge família en la seva funció com a prestadora de cures en l’àmbit de l’atenció primària i hospitalària.

Objectius

Promoure la recerca en l’àmbit dels cuidatges, dependència i cronicitat conjuntament amb els professionals sanitaris dels diferents àmbits

Àrees temàtiques

a) Cuidadors de pacients crònics

b) Cuidadors familiars

c) Malalties cròniques

Antecedents

Estudis relacionats amb la comprensió i suport dels cuidadors/eres principals de malalties cròniques amb dos projectes finançats

Activicata competitiva de recerca I+D+I

Projectes subvencionats

 • Projecte subvencionat FIS. Interuniversitari i interdepartamental Cuidadorascrónicos 2.0. Referència de la concessió: PI12/01224. Quantia de la subvenció: import de 21.000
 • Efectividad de un programa para fomentar la Salut Mental Pisitiva mediante la Web y APP “cuidadores crónicos”: Ensayo clínico aleatorizado. Q9350003A. Beca 2016 de Ayudas a Proyectos de Investigación en salud por el Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Ciencia e Innovación i fondo europeo de desarrollo regional (FEDER)

Altres projectes subvencionats

 • Malalties cròniques: fibromiàlgia i diabetis.

Projectes finalitzat: Percepció del malestar i dificultats psicosocials en les persones diagnosticades de fibromiàlgia amb dolor cervical predominant.

Relación de ayuda o counselling en la interacción social y vida cotidiana de las personas con fibromialgia en un area rural de Cataluña. (2do Premio III Jornada Investif. suport a la recerca infermera Tarragona) Efectivitat de tres tipus d'intervencions en pacients amb Fibromialgia. (XVI Premi de Ciencies Mèdiques i de la Salut de les Terres de l'Ebre al millor treball de recerca)

Tesis doctorals
 • Tesis doctorals defensades: Ser cuidador de Pessoa com úlcera por Pressao no arquipélago dos Açores. Cuidando en Cercania de la Muerte. Aportacions desde la teoria Fundamentada i Estudi de l’efectivitat dels cuidadors de persones dependents a la ciutat de Reus
 • Tesis doctorals en procés:

El sentir enfermero: conocer los sentimientos de los enfermeros al cuidado del paciente con pie diabètico y con riesgo de amputación

Post-cuidadors familiars: Estudi qualitatiu sobre la reconstrucció de la vida quotidiana

La història de vida com eina de millora dels cuidatges gerontològics

Estudi sobre les cuidadors familiars de malalts d’Alzheimer: Sobrecàrrega i satisfacció aspectes qualitatius i quantitatius, Intervenció familiar post-morte en el Servei d’urgències

Línia de recerca sobre metodologia i aplicacions de la recerca en Salut Mental i Adiccions

En aquesta línia de treball l’any 2013 és va iniciar un treball amb xarxa entre diferents Universitats Nacionals i Internacionals. La xarxa esta formada per investigadors de l’àmbit de la infermeria de Salut Mental amb l’objectiu de fomentar recerca d’infermeria de salut mental a nivell internacional. En tots els projectes hi ha investigadors dels diferents àmbits internacionals amb els quals es treballa (Espanya, Portugal i Brasil). Les aportacions realitzades en el context d’aquesta línia contribueixen a potenciar la internalització de la recerca, ja que tots els estudis proposats estan realitzats per membres del grup de recerca i investigadors d’altres universitats i diferents països.

Objectius

Realitzar projectes d’investigació en l’àmbit de les cures d’infermeria de salut mental, de caràcter transcultural, inicialment entre Espanya, Portugal i brasil.

Àrees temàtiques

a) La salut mental dels estudiants d’educació superior i els emigrants

b) Necessitats, motivacions i estratègies d’intervenció per a cuidadors familiars de malalts amb problemes de Salut Mental

c) Estratègies per a la prevenció del deteriorament cognitiu, el dolor crònic, la depressió i el suïcidi

d) Avaluació transcultural de diferents escales relacionades amb salut mental i autocuidatge

Antecedents

S’han defensat les següents tesis doctorals co-dirigides entre les diferents Universitats i/o diferents països sobre les àrees temàtiques definides:

 • Tesis defenades:

Transiçoes de adolescentes em conflicto com a Lei: comprender para cuidar. Vivència dels familiars d’una persona amb un primer episodi psicòtic.

Evaluació d’infermeria al cuidador principal de persones amb esquizofrènia:Valoració dels requisits d’autocura, salut mental positiva i qualitat de vida

 • Tesis en procés:

Actitud infermera envers la família. Adaptació i validació transcultural de l’escala “familis”. Importance in nursing care-nurses Attitudes

Adaptación transcultural y validación al castellano de la subescala tipus de autocuidado del self-care of home Dwelling Elderly (SCHDE) versió portuguesa

Identificación de elementos relacionados con los factores de Salud Mental Positiva en la transición del proceso de immigración

Línia de recerca sobre Infermeria Global: Salut, Societat i Cultura

Aquesta línia integra la ciència infermera amb les ciències socials i comportamentals per estudiar problemes contemporanis de salut global en diferents grups generacionals. Des de l’estudi històric i ètic del cuidatge fins a una vessant més clínica de la infermeria, amb un abordatge predominant comparatiu, transcultural i/o local dels fenòmens d’estudi ens apropem a malestars diversos relacionats amb l’ansietat, la depressió, la violència, la salut infantil, la salut sexual, i reproductiva, les situacions crítiques i d’emergència, així com problemàtiques relatives a l’envelliment de la població, com les demències.

Àrees temàtiques

a) Història i ètica dels cuidatges.

b) Salut reproductiva.

c) Mirada sociocultural en els processos de salut/malaltia/atenció.

d) Vessant clínica. Les aportacions realitzades en el context d'aquesta línia contribueixen a potenciar el paper de la infermeria en el desenvolupament d'accions, estratègies de cuidatge i salut, innovació docent i/o polítiques socials que han de permetre millorar i grantir la qualitat del cuidatge en infermeria i els serveis de salut en aquest mil·leni.

Antecedents

S’han treballat aspectes relacionats amb la història i l’ètica dels cuidatges, amb un projecte finançat i amb producció científica. En el camp de la salut reproductiva s’està treballant en la detecció de l’ansietat, la depressió i altres, en dones gestants i les seves repercussions davant els resultats obstètrics i del nadó. Així mateix, en el context de dos projectes competitus, finançats per la Fundació la Marató TV3 i el MICINN, s’ha investigat sobre els malestars dels adolescents. Actualment s’està treballant sobre:

 • Malaltia d’Alzheimer, analitzant les vivències i experiències de cuidar dels familiars.
 • Percepció dels estudiants respecte a la violència de gènere
 • Construcció d’una eina de presa de decisions en dones de càncer de mama
 • Satisfacció d’expectatives de les dones davant el part
 • Explorar les relacions que s’estableixen entre els professionals i les persones ateses i les seves famílies des de diverses perspectives tenint en compte aspectes ètics, rlacionals i efectivitat de les cures
 • També s’ha treballat sobre l’educació al personal de les UCIs
 • Validació de dues escales de valoració del risc de desenvolupar UPP en el pacient crític: EMINA i EVARUCI
Tesis doctorals

Poder local, govern i assistència pública: el cas de Tarragona

Percepción de la violència de parejaen estudiantes de enfermería: adaptación y validación de una escala

Registre i valoració de les creences i valors al pla de cures: percepció d’infermeres d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut

Avaluació del procés d’implantació del model “Neonatal Individualized Developmental Care and Assesment Program” (NIDCAP) de cures Centrades en el Desenvolupament Neonatal i atenció a la Família (CCD) en una unitat neonatal

Estudi de la dactibilitat de la posició semi-incorporada dels malalts crítics amb ventilació mecànica

Satisfacció i compliment d’expectatives de les dones davant el part


Informació