Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Recerca > Programes ECO-SOS actuacions de suport a la recerca

Centre de Recerca en Economia i Sostenibilitat (ECO-SOS)Programes ECO-SOS actuacions de suport a la recerca

  • Ajuts per estades en centres de recerca i universitats estrangeres.
    Amb aquest ajut es pretén facilitar els contactes amb l’exterior, la qual cosa beneficia els resultats de recerca i d’assoliment dels objectius prefixats en matèria de xarxes de recerca internacional i de projectes europeus
  • Ajuts per a portar coautors al ECO-SOS.
    En aquest cas, es fomenta el treball en equip de forma presencial, alhora que es pretén reforçar els vincles de recerca amb altres centres i universitats de la resta de l’estat o de l’estranger.
  • Ajuts per publicar Documents de Treball.
    Dins la disciplina de la Ciència Econòmica, la publicació dels resultats de la recerca en forma de document de treball permet publicitar un treball que sempre té un cicle de publicació molt més llarg en qualsevol altre format (revistes acadèmiques, capítols de llibre, etc.). Per aquest motiu, s’entén que aquesta afavoreix la publicació de la recerca en el seu estadi inicial, la qual cosa revertirà a posteriori en el nombre de publicacions en revistes acadèmiques i altres àmbits.
  • Ajuts per a la publicació d’articles en revistes incloses dins de qualsevol àmbit de coneixement del JCR.

Informació