Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Qui som > Membres

Centre de Recerca en Economia i Sostenibilitat (ECO-SOS)Membres

< Tornar

Segarra Blasco, Agustí

Catedràtic d'Universitat
PhD: Universitat de Barcelona
Office: 315
Grup: grit
Tel.: 977759854
Email: agusti.segarra@urv.cat

Especialitats
 • Industrial Economics
 • Economics of Innovation
 • Industrial Dynamics
Perfil

Agustí Segarra és catedràtic d’Economia Aplicada a la Universitat Rovira i Virgili (URV). Es va llicenciar en Economia a la Universitat de València i es va doctorar a la Universitat de Barcelona.

Ha desenvolupat la seva recerca en els camps de la dinàmica empresarial, el creixement econòmic i la innovació. En l’àmbit de la dinàmica empresarial, va realitzar els primers treballs sobre la creació d’empreses i els seus efectes en el progrés tècnic. A més a més, ha dut a terme investigacions sobre dinàmica empresarial i supervivència.

Pel que fa al creixement econòmic, ha abordat les diferències regionals en relació a l’acumulació de capital, privat i públic, i l’evolució de la renda per habitant.

Per últim, quant a la innovació i la productivitat, ha estudiat els determinants de la cooperació en I+D i la innovació empresarial, així com també la relació entre la intensitat competitiva i la productivitat en les empreses industrials.

Ha dirigit diversos projectes de recerca i publicacions col·lectives, i ha publicat part de la seva producció científica en revistes de prestigi en els àmbits de la dinàmica empresarial i les polítiques de recerca i innovació.

Publicacions
Articles en revistes JCR
Articles en revistes no indexades en el JCR
 • Segarra Blasco, Agustí (1986): "L'evolució demogràfica de Castelló de la Plana (1857-1936)", Boletín de la Societat Castellonenca de Cultura ,62, 145-159
 • Segarra Blasco, Agustí (1986): "Les taules de mortalitat. Aplicació a un estudi local, Castelló de la Plana", Boletín de la Societat Castellonenca de Cultura ,62, 28-58
 • Segarra Blasco, Agustí (1989): "Cambrils 1674-1717: una aproximació a la seva demografia i economia", Panell ,3, 35-64
 • Segarra Blasco, Agustí (1994): "Productivitat i formació de capital en la indústria catalana: 1978-1989", Revista Econòmica de Catalunya ,26, 18-28
 • Segarra Blasco, Agustí (1995): "Productividad, crecimiento y acumulación de capital en la industria española: 1978-1989", revista de Economía Industrial ,395, 113-132
 • Segarra Blasco, Agustí; josep.allepus (1996): "Convergència i distribució comarcal de la renda a Catalunya: 1979-1991", Revista Econòmica de Catalunya ,30, 9-19
 • Segarra Blasco, Agustí (1996): "Productividad y acumulación de capital en la industria española: un analisis comparado en el marco de la UE", Civitas ,1, 97-130
 • Segarra Blasco, Agustí; Llop Llop, Maria (1997): "Crecimiento y estructura industrial en las regiones españolas: 1978-1994", Información Comercial Española ,772, 125-139
 • Segarra Blasco, Agustí (1997): "Las disparidades regionales de la productividad industrial: 1978-1992", Revista de Economía Industrial ,317, 21-34
 • Segarra Blasco, Agustí; Callejón, M. (1998): "Dinámica empresarial, eficiencia y crecimiento industrial en las regiones españolas (1980-1992)", Revista Asturiana de Economía ,11, 137-158
 • Arauzo Carod, Josep Maria; Segarra Blasco, Agustí (2000): "Creixement regional i dinàmica industrial a Europa: la importància dels factors territorials", Situació Catalunya ,Juny 2000, 17-31
 • Segarra Blasco, Agustí; joaquim.margalef; copia de Bové Sans, Miquel Àngel (2000): "L'agroindústria a les comarques de Tarragona: mercats i rendes", Diputació de Tarragona ,ND,
 • Segarra Blasco, Agustí; Arauzo Carod, Josep Maria; Manjón Antolín, Miquel; monica.martin (2002): "Demografía industrial y convergencia regional en España", Papeles de Economía Española ,93, 65-78
 • Segarra Blasco, Agustí; Callejón, M. (2002): "Geographical determinants of the creation of manufacturing firms: the regions of Spain", European Urban and Regional Studies ,ND, 1-20
 • copia de Bové Sans, Miquel Àngel; Ponce Alifonso, Xavier; Segarra Blasco, Agustí (2002): "La química bàsica a Catalunya", Memòria Econòmica de Catalunya, Cambra oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona ,ND, 215-250
 • Segarra Blasco, Agustí (2003): "La universitat com a instrument de dinamització socieconómica del territori", Societat i Coneixement ,3, 78-101
 • Segarra Blasco, Agustí; monica.martin (2004): "Dinámica empresarial en las industrias maduras españolas", Economía Industrial ,355-356, 97-106
 • Segarra Blasco, Agustí (2006): "El territori com a factor de competitivitat", Informe Econòmic i Social de les Illes Balears 2005 ,,
 • Segarra Blasco, Agustí (2006): "La política industrial a catalunya: reptes i respostes", Revista Econòmica de Catalunya ,54, 88-100
 • Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes (2007): "Creación y supervivencia de las nuevas empresas en las manufacturas y los servicios", Economía Industrial ,363, 45-58
 • Segarra Blasco, Agustí (2007): "La política industrial a Catalunya: reptes i respostes", Revista Econòmica de Catalunya ,54, 88-100
 • Segarra Blasco, Agustí (2007): "Les noves empreses són més innovadores que les velles?", Global Entrepreneurship Monitor ,ND, 61-68
 • Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes (2007): "Productivitat i competència: una aplicació a les empreses industrials catalanes", Nota d’Economia ,87, 19-33
 • Segarra Blasco, Agustí (2008): "Creación y supervivencia de las nuevas empresas en las manufacturas y los servicios", Economía Industrial ,363, 46-58
 • Segarra Blasco, Agustí (2009): "Dinámica empresarial e innovación: la incidencia del espacio", Investigaciones Regionales ,15, 5-25
 • Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes (2009): "Immigration and firm performance: a city-level approach", Investigaciones Regionales ,15, 111-138
 • Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes (2009): "Quina relació existeix entre productivitat i competència? Una aplicació a les empreses industrials de Catalunya", Nota d'Economia ,89, 9-33
 • Segarra Blasco, Agustí (2010): "Contribución socioeconómica delas universidades al desarrollo de los territorios", Estrategia Universidad ,2015, 218-225
 • Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes (2010): "Firm entry and survival in the Spanish manufacturing and service industries", European Review of Industrial Economics and Policy ,1, ND
 • Myro, R.; Segarra Blasco, Agustí (2010): "L'economia espanyola en la crisi financera internacional: perspectives de recuperació", Revista Económica de Catalunya ,61, 7-22
 • Segarra Blasco, Agustí (2010): "L'economia espanyola en la crisi financera internacional: perspectives de recuperació", Revista Econòmica de Catalunya ,61, 7-22
 • Segarra Blasco, Agustí (2010): "Universidad y Territorio", Estrategia Universidad ,2015, 214-217
 • Segarra Blasco, Agustí (2013): “El paper de la URV sobre el territori: una proposta per retre comptes”, Revista Económica de Catalunya ,67, 16-27
 • Segarra Blasco, Agustí (2014): “La política de innovación”, en Un nuevo modelo económico para España.Reformas estructurales para la recuperación y el crecimiento, Mediterráneo Económico ,25, 251-264
 • Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes; elisenda.jove (2016): "High-Growth Firms and Innovation in European Countries", Ekonomiaz ,90(2), 197-223
 • Segarra Blasco, Agustí; Batalla, Joan (2016): "Los Costes Energéticos y la Competitividad de la Industria Española", Papeles de Economía Española ,150, 144-159
 • Teruel Carrizosa, Mercedes; Segarra Blasco, Agustí (2017): "The Link between Gender Diversity and Innovation: What is the Role of Firm Size?", International Review of Entrepreneurship ,15(3), 319-340
 • Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes; Jové, Elisenda (2018): "High-growth firms in European countries: The role of innovation", Cuadernos de Economía ,37(75), 637-670
 • Segarra Blasco, Agustí (2018): "Subsidies, loans and tax incentives for business R&D in Catalonia", Journal of Regional Research ,40, 109-140
 • Teruel Carrizosa, Mercedes; Segarra Blasco, Agustí; García-Quevedo, J. (2019): "Restricciones financieras y el abandono de proyectos de innovación en las empresas españolas", Estudios Econométricos PITEC 2016 Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Madrid. ,,
Llibres
Capítols en llibre
 • Theilen , Bernd; Segarra Blasco, Agustí (2002): "La supervivencia de empresas", Segarra Blasco, Agustí (eds.) La creación y la Supervivencia de las Empresas Industriales ,Cívitas, Madrid
 • Segarra Blasco, Agustí (2006): "Dinámica de empresas en las manufacturas y los servicios", Economía Española: Veinte Años en la Unión Europea ,Civitas, Madrid
 • Segarra Blasco, Agustí (2006): "El territorio com a factor de competitivitat", Informe Econòmic i Social de les Illes Balears 2005 ,
 • Segarra Blasco, Agustí (2006): "Política industrial, transferència tecnològica i foment de la innovació", Anuari socioeconòmic de la UGT, Barcelona ,
 • Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes (2007): "Growth, age and location in Spanish hotels", Entrepreneurship, Industrial Location and Economic Growth ,Edward Elgar
 • Segarra Blasco, Agustí (2007): "Growth, age and location in Spanish hotels", Entrepreneurship, Industrial Location and Economic Growth ,Edward Elgar
 • Segarra Blasco, Agustí (2007): "La agenda de Lisboa y el papel de las regiones en el fomento de la innovación", Crecimiento y Políticas de Innovación: Nuevas Tendencias y Experiencias Comparadas ,Pirámide, Madrid
 • Segarra Blasco, Agustí (2007): "Les barreres a la innovació en l'empresa catalana", Memòria Econòmica de Catalunya, Barcelona ,Memòria Econòmica de Catalunya, Barcelona
 • Segarra Blasco, Agustí (2010): "Estructura del capital de les empreses industrials catalanes", Segarra Blasco, Agustí (eds.) Creixement i restriccions financeres a les empreses Industrials de Catalunya ,Monografies núm.12 (Dept. D’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya)
 • Segarra Blasco, Agustí (2010): "Finances, inversió empresarial i creixement econòmic: el marc analític", Segarra Blasco, Agustí (eds.) Creixement i restriccions financeres a les empreses Industrials de Catalunya ,Monografies núm. 12, Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya, Barcelona
 • Segarra Blasco, Agustí (2010): "La inversió i les restriccions financeres", Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes (eds.) Creixement i restriccions financeres a les empreses Industrials de Catalunya ,Monografies núm.12, Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya, Barcelona
 • Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes (2011): “Les Aportacions de la Universitat Rovira i Virgili a la Productivitat i el creixement econòmic”, Segarra Blasco, Agustí (eds.) El poder de les idees. Impactes de la URV sobre la societat ,ed. UTE Arola Ediitors i Cossetània, Tarragona i Valls
 • Callejón, M.; Segarra Blasco, Agustí (2012): “Instrumentos públicos de apoyo a la financiación de la Pyme: Hechos, crítica y retos”, En Pequeña y mediana empresa: impacto y retos de la crisis en su financiación, Fundación de Estudios Financieros ,Papeles de la Fundación, nº 45
 • Segarra Blasco, Agustí (2014): "El corredor del Mediterráneo", Alonso, J.A.; Myro, R. (eds.) Ensayos sobre Economía Española ,Civitas-Thomson Reuters, Madrid
 • Segarra Blasco, Agustí (2015): "Les conexions ferroviaries i portuàries. Impacte sobre la competitivitat del teixit empresarial de la província de Tarragona", Memòria Econòmica de Catalunya 2014, Barcelona ,
 • Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes (2016): "El tejido empresarial europeo", Costa, M.T.; Garrido, A.; Parellada, M.; Sanromà, E. (eds.) Economia Europea. Crecimiento, competitividad y mercados ,Alianza Editorial, Madrid
 • Segarra Blasco, Agustí (2016): "La figura del l'emprenedor", Pérez, Núria (eds.) Emprendre i innovar. Quinze experiències del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre ,Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
 • Segarra Blasco, Agustí (2016): "L´impacte a les empreses catalanes de les ajudes públiques a l´R+D", ,Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
 • Segarra Blasco, Agustí (2017): "Les universitats catalanes i la innovació", Informe d'impactes socioeconòmics de les universitats i el sistema públic de recerca de Catalunya (eds.) Associació Catalana d'Universitats Públiques ,Barcelona
 • Segarra Blasco, Agustí (2019): "La innovación no se improvisa", Economía del conocimiento, innovación y competitividad, 45-48 (eds.) ,Redit
Projectes
Convocatories competitives
 • Títol:

  Investigador principal: Teruel Carrizosa, Mercedes

  Membres: Segarra Blasco, Agustí; maria.parra; elisenda.jove; Maria Sabona; Alex Coad

  Referència: ECO2015-68061-R Any inici: 2016 Any final: 2018

  Entitat: Ministry of Economics and Competitiveness, Spanish Government and European funds from FEDER

 • Títol: La immigració a Catalunya i els seus efectes sobre els salaris i la productivitat en les empreses industrials

  Investigador principal: Teruel Carrizosa, Mercedes

  Membres: Segarra Blasco, Agustí; monica.martin; christian.duran; José Maria Piñol Alabart; Gombau Bertomeu, Verònica

  Referència: 2009 ARF1 00048 Any inici: 2010 Any final: 2010

  Entitat: DIUE - Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya

 • Títol: La dinámica empresarial: Entornos urbanos, mercado de trabajo y modelización econométrica

  Investigador principal: Manjón Antolín, Miquel

  Membres: Segarra Blasco, Agustí; Arauzo Carod, Josep Maria; Mañé Vernet, Ferran; monica.martin; Teruel Carrizosa, Mercedes; Rosa Vidal Alvarez; Jordi Andreu Corbaton; daniel.liviano

  Referència: SEJ2004-07824 Any inici: 2004 Any final: 2007

  Entitat: MCYT - Ministerio de Ciencia y Tecnología

 • Títol: The role of high-growth firms and innovation in regional development

  Investigador principal: Segarra Blasco, Agustí

  Membres: monica.martin; Teruel Carrizosa, Mercedes; Jose Luís González; Maria Callejón Fornielles; Mario Davide Parrilli; Iñaki Peña Legazkue; Federico Pablo Marti

  Referència: ECO2011-13076-E Any inici: 2011 Any final: 2012

  Entitat: MCIN - Ministerio de Ciencia e Innovación

 • Títol: Estructura de mercado y dinámica empresarial: factores determinantes de la innovación empresarial en las manufacturas y los servicios españoles

  Investigador principal: Segarra Blasco, Agustí

  Membres: monica.martin; Teruel Carrizosa, Mercedes; Maria Callejón Fornielles; Mario Davide Parrilli; Iñaki Peña Legazkue; Federico Pablo Marti

  Referència: ECO2009-08735 Any inici: 2010 Any final: 2013

  Entitat: MCIN - Ministerio de Ciencia e Innovación

 • Títol: Demografía empresarial, estructura de mercado y eficiencia. Factores territoriales que inciden sobre la supervivencia empresarial

  Investigador principal: Segarra Blasco, Agustí

  Membres: marti.oliva; Theilen , Bernd; Manjón Antolín, Miquel; Ponce Alifonso, Xavier; Mañé Vernet, Ferran; Miren Larrea Aranguren

  Referència: SEC2000-0882-C02-02 Any inici: 2000 Any final: 2003

  Entitat: MCYT - Ministerio de Ciencia y Tecnología


Amb organismes publics

Amb empreses
 • Títol: Anàlisi econòmica, comercial i laboral de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre

  Investigador principal: Segarra Blasco, Agustí

  Membres:

  Referència: Any inici: 2011 Any final: 2011

  Entitat: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls

 • Títol: Anàlisi econòmica, comercial i laboral de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre

  Investigador principal: Segarra Blasco, Agustí

  Membres:

  Referència: Any inici: 2010 Any final: 2010

  Entitat: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls

 • Títol: Anàlisi econòmica, comercial i laboral de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre

  Investigador principal: Segarra Blasco, Agustí

  Membres:

  Referència: Any inici: 2009 Any final: 2009

  Entitat: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls

 • Títol: Análisis de las comarcas del Camp de Tarragona y de las Terres de l’Ebre

  Investigador principal: Segarra Blasco, Agustí

  Membres:

  Referència: Any inici: 2006 Any final: 2008

  Entitat: Cámaras de comercio de Tarragona, Reus, Tortosa y Valls

 • Títol: Rentabilitat econòmica i social de la connexió ample via Europea

  Investigador principal: Segarra Blasco, Agustí

  Membres: Theilen , Bernd; monica.martin

  Referència: 004230 Any inici: 1999 Any final: 1999

  Entitat: APTA - Autoritat Portuària de TarragonaInformació