Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaHome > Who we are > Research Staff

Research Center on Economics and Sustainability (ECO-SOS)Research Staff

< Back

Segarra Blasco, Agustí

Full Professor
PhD: Universitat de Barcelona
Despatx: 315
Group: grit
Pho.: 977759854
Email: agusti.segarra@urv.cat

Specialties
 • Industrial Economics
 • Economics of Innovation
 • Industrial Dynamics
Profile

Agustí Segarra is a full professor of Applied Economics in Universitat Rovira i Virgili (URV). He obtained his degree in Economics from Universitat de València and his PhD in Economics from Universitat de Barcelona.

He has developed his research in the areas of managerial dynamics, economic growth, and innovation. In the area of the managerial dynamics, he produced the first works on entrepreneurship and its effects on technical progress. In addition, he carried out research on managerial dynamics and survival.

In the area of economic growth, he has approached the regional differences in relation to the accumulation of the private and public capital and the evolution of the revenue for inhabitant.

Finally, in the field of innovation and productivity he has studied the determinants of cooperation in R&D and managerial innovation, as well as the relationship between competitive intensity and firms’ productivity.

He has directed several research projects and collective publications, and has published part of his scientific production in prestigeous journals in the areas of managerial dynamics and research and innovation policies.

Publications
Articles in journals JCR
Articles in journals not indexed in the JCR
 • Segarra Blasco, Agustí (1986): "L'evolució demogràfica de Castelló de la Plana (1857-1936)", Boletín de la Societat Castellonenca de Cultura ,62, 145-159
 • Segarra Blasco, Agustí (1986): "Les taules de mortalitat. Aplicació a un estudi local, Castelló de la Plana", Boletín de la Societat Castellonenca de Cultura ,62, 28-58
 • Segarra Blasco, Agustí (1989): "Cambrils 1674-1717: una aproximació a la seva demografia i economia", Panell ,3, 35-64
 • Segarra Blasco, Agustí (1994): "Productivitat i formació de capital en la indústria catalana: 1978-1989", Revista Econòmica de Catalunya ,26, 18-28
 • Segarra Blasco, Agustí (1995): "Productividad, crecimiento y acumulación de capital en la industria española: 1978-1989", revista de Economía Industrial ,395, 113-132
 • Segarra Blasco, Agustí; josep.allepus (1996): "Convergència i distribució comarcal de la renda a Catalunya: 1979-1991", Revista Econòmica de Catalunya ,30, 9-19
 • Segarra Blasco, Agustí (1996): "Productividad y acumulación de capital en la industria española: un analisis comparado en el marco de la UE", Civitas ,1, 97-130
 • Segarra Blasco, Agustí; Llop Llop, Maria (1997): "Crecimiento y estructura industrial en las regiones españolas: 1978-1994", Información Comercial Española ,772, 125-139
 • Segarra Blasco, Agustí (1997): "Las disparidades regionales de la productividad industrial: 1978-1992", Revista de Economía Industrial ,317, 21-34
 • Segarra Blasco, Agustí; Callejón, M. (1998): "Dinámica empresarial, eficiencia y crecimiento industrial en las regiones españolas (1980-1992)", Revista Asturiana de Economía ,11, 137-158
 • Arauzo Carod, Josep Maria; Segarra Blasco, Agustí (2000): "Creixement regional i dinàmica industrial a Europa: la importància dels factors territorials", Situació Catalunya ,Juny 2000, 17-31
 • Segarra Blasco, Agustí; joaquim.margalef; copia de Bové Sans, Miquel Àngel (2000): "L'agroindústria a les comarques de Tarragona: mercats i rendes", Diputació de Tarragona ,ND,
 • Segarra Blasco, Agustí; Arauzo Carod, Josep Maria; Manjón Antolín, Miquel; monica.martin (2002): "Demografía industrial y convergencia regional en España", Papeles de Economía Española ,93, 65-78
 • Segarra Blasco, Agustí; Callejón, M. (2002): "Geographical determinants of the creation of manufacturing firms: the regions of Spain", European Urban and Regional Studies ,ND, 1-20
 • copia de Bové Sans, Miquel Àngel; Ponce Alifonso, Xavier; Segarra Blasco, Agustí (2002): "La química bàsica a Catalunya", Memòria Econòmica de Catalunya, Cambra oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona ,ND, 215-250
 • Segarra Blasco, Agustí (2003): "La universitat com a instrument de dinamització socieconómica del territori", Societat i Coneixement ,3, 78-101
 • Segarra Blasco, Agustí; monica.martin (2004): "Dinámica empresarial en las industrias maduras españolas", Economía Industrial ,355-356, 97-106
 • Segarra Blasco, Agustí (2006): "El territori com a factor de competitivitat", Informe Econòmic i Social de les Illes Balears 2005 ,,
 • Segarra Blasco, Agustí (2006): "La política industrial a catalunya: reptes i respostes", Revista Econòmica de Catalunya ,54, 88-100
 • Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes (2007): "Creación y supervivencia de las nuevas empresas en las manufacturas y los servicios", Economía Industrial ,363, 45-58
 • Segarra Blasco, Agustí (2007): "La política industrial a Catalunya: reptes i respostes", Revista Econòmica de Catalunya ,54, 88-100
 • Segarra Blasco, Agustí (2007): "Les noves empreses són més innovadores que les velles?", Global Entrepreneurship Monitor ,ND, 61-68
 • Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes (2007): "Productivitat i competència: una aplicació a les empreses industrials catalanes", Nota d’Economia ,87, 19-33
 • Segarra Blasco, Agustí (2008): "Creación y supervivencia de las nuevas empresas en las manufacturas y los servicios", Economía Industrial ,363, 46-58
 • Segarra Blasco, Agustí (2009): "Dinámica empresarial e innovación: la incidencia del espacio", Investigaciones Regionales ,15, 5-25
 • Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes (2009): "Immigration and firm performance: a city-level approach", Investigaciones Regionales ,15, 111-138
 • Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes (2009): "Quina relació existeix entre productivitat i competència? Una aplicació a les empreses industrials de Catalunya", Nota d'Economia ,89, 9-33
 • Segarra Blasco, Agustí (2010): "Contribución socioeconómica delas universidades al desarrollo de los territorios", Estrategia Universidad ,2015, 218-225
 • Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes (2010): "Firm entry and survival in the Spanish manufacturing and service industries", European Review of Industrial Economics and Policy ,1, ND
 • Myro, R.; Segarra Blasco, Agustí (2010): "L'economia espanyola en la crisi financera internacional: perspectives de recuperació", Revista Económica de Catalunya ,61, 7-22
 • Segarra Blasco, Agustí (2010): "L'economia espanyola en la crisi financera internacional: perspectives de recuperació", Revista Econòmica de Catalunya ,61, 7-22
 • Segarra Blasco, Agustí (2010): "Universidad y Territorio", Estrategia Universidad ,2015, 214-217
 • Segarra Blasco, Agustí (2013): “El paper de la URV sobre el territori: una proposta per retre comptes”, Revista Económica de Catalunya ,67, 16-27
 • Segarra Blasco, Agustí (2014): “La política de innovación”, en Un nuevo modelo económico para España.Reformas estructurales para la recuperación y el crecimiento, Mediterráneo Económico ,25, 251-264
 • Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes; elisenda.jove (2016): "High-Growth Firms and Innovation in European Countries", Ekonomiaz ,90(2), 197-223
 • Segarra Blasco, Agustí; Batalla, Joan (2016): "Los Costes Energéticos y la Competitividad de la Industria Española", Papeles de Economía Española ,150, 144-159
 • Teruel Carrizosa, Mercedes; Segarra Blasco, Agustí (2017): "The Link between Gender Diversity and Innovation: What is the Role of Firm Size?", International Review of Entrepreneurship ,15(3), 319-340
 • Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes; Jové, Elisenda (2018): "High-growth firms in European countries: The role of innovation", Cuadernos de Economía ,37(75), 637-670
 • Segarra Blasco, Agustí (2018): "Subsidies, loans and tax incentives for business R&D in Catalonia", Journal of Regional Research ,40, 109-140
 • Teruel Carrizosa, Mercedes; Segarra Blasco, Agustí; García-Quevedo, J. (2019): "Restricciones financieras y el abandono de proyectos de innovación en las empresas españolas", Estudios Econométricos PITEC 2016 Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Madrid. ,,
Books
Book Chapters
 • Theilen , Bernd; Segarra Blasco, Agustí (2002): "La supervivencia de empresas", Segarra Blasco, Agustí (eds.) La creación y la Supervivencia de las Empresas Industriales ,Cívitas, Madrid
 • Segarra Blasco, Agustí (2006): "Dinámica de empresas en las manufacturas y los servicios", Economía Española: Veinte Años en la Unión Europea ,Civitas, Madrid
 • Segarra Blasco, Agustí (2006): "El territorio com a factor de competitivitat", Informe Econòmic i Social de les Illes Balears 2005 ,
 • Segarra Blasco, Agustí (2006): "Política industrial, transferència tecnològica i foment de la innovació", Anuari socioeconòmic de la UGT, Barcelona ,
 • Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes (2007): "Growth, age and location in Spanish hotels", Entrepreneurship, Industrial Location and Economic Growth ,Edward Elgar
 • Segarra Blasco, Agustí (2007): "Growth, age and location in Spanish hotels", Entrepreneurship, Industrial Location and Economic Growth ,Edward Elgar
 • Segarra Blasco, Agustí (2007): "La agenda de Lisboa y el papel de las regiones en el fomento de la innovación", Crecimiento y Políticas de Innovación: Nuevas Tendencias y Experiencias Comparadas ,Pirámide, Madrid
 • Segarra Blasco, Agustí (2007): "Les barreres a la innovació en l'empresa catalana", Memòria Econòmica de Catalunya, Barcelona ,Memòria Econòmica de Catalunya, Barcelona
 • Segarra Blasco, Agustí (2010): "Estructura del capital de les empreses industrials catalanes", Segarra Blasco, Agustí (eds.) Creixement i restriccions financeres a les empreses Industrials de Catalunya ,Monografies núm.12 (Dept. D’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya)
 • Segarra Blasco, Agustí (2010): "Finances, inversió empresarial i creixement econòmic: el marc analític", Segarra Blasco, Agustí (eds.) Creixement i restriccions financeres a les empreses Industrials de Catalunya ,Monografies núm. 12, Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya, Barcelona
 • Segarra Blasco, Agustí (2010): "La inversió i les restriccions financeres", Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes (eds.) Creixement i restriccions financeres a les empreses Industrials de Catalunya ,Monografies núm.12, Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya, Barcelona
 • Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes (2010): "Obstáculos de las empresas para innovar", Sanz, L; Castro, L. (eds.) Anàlisis sobre Ciencia e Innovación en España ,FECYT
 • Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes (2011): “Les Aportacions de la Universitat Rovira i Virgili a la Productivitat i el creixement econòmic”, Segarra Blasco, Agustí (eds.) El poder de les idees. Impactes de la URV sobre la societat ,ed. UTE Arola Ediitors i Cossetània, Tarragona i Valls
 • Callejón, M.; Segarra Blasco, Agustí (2012): “Instrumentos públicos de apoyo a la financiación de la Pyme: Hechos, crítica y retos”, En Pequeña y mediana empresa: impacto y retos de la crisis en su financiación, Fundación de Estudios Financieros ,Papeles de la Fundación, nº 45
 • Segarra Blasco, Agustí (2014): "El corredor del Mediterráneo", Alonso, J.A.; Myro, R. (eds.) Ensayos sobre Economía Española ,Civitas-Thomson Reuters, Madrid
 • Segarra Blasco, Agustí (2015): "Les conexions ferroviaries i portuàries. Impacte sobre la competitivitat del teixit empresarial de la província de Tarragona", Memòria Econòmica de Catalunya 2014, Barcelona ,
 • Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes (2016): "El tejido empresarial europeo", Costa, M.T.; Garrido, A.; Parellada, M.; Sanromà, E. (eds.) Economia Europea. Crecimiento, competitividad y mercados ,Alianza Editorial, Madrid
 • Segarra Blasco, Agustí (2016): "La figura del l'emprenedor", Pérez, Núria (eds.) Emprendre i innovar. Quinze experiències del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre ,Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
 • Segarra Blasco, Agustí (2016): "L´impacte a les empreses catalanes de les ajudes públiques a l´R+D", ,Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
 • Segarra Blasco, Agustí (2017): "Les universitats catalanes i la innovació", Informe d'impactes socioeconòmics de les universitats i el sistema públic de recerca de Catalunya (eds.) Associació Catalana d'Universitats Públiques ,Barcelona
 • Segarra Blasco, Agustí (2019): "La innovación no se improvisa", Economía del conocimiento, innovación y competitividad, 45-48 (eds.) ,Redit
Projects
Competitive calls
 • Title:

  Principal Investigator: Teruel Carrizosa, Mercedes

  Members: Segarra Blasco, Agustí; maria.parra; elisenda.jove; Maria Sabona; Alex Coad

  Reference: ECO2015-68061-R Start Year: 2016 End Year: 2018

  Entity: Ministry of Economics and Competitiveness, Spanish Government and European funds from FEDER

 • Title: La immigració a Catalunya i els seus efectes sobre els salaris i la productivitat en les empreses industrials

  Principal Investigator: Teruel Carrizosa, Mercedes

  Members: Segarra Blasco, Agustí; monica.martin; christian.duran; José Maria Piñol Alabart; Gombau Bertomeu, Verònica

  Reference: 2009 ARF1 00048 Start Year: 2010 End Year: 2010

  Entity: DIUE - Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya

 • Title: La dinámica empresarial: Entornos urbanos, mercado de trabajo y modelización econométrica

  Principal Investigator: Manjón Antolín, Miquel

  Members: Segarra Blasco, Agustí; Arauzo Carod, Josep Maria; Mañé Vernet, Ferran; monica.martin; Teruel Carrizosa, Mercedes; Rosa Vidal Alvarez; Jordi Andreu Corbaton; daniel.liviano

  Reference: SEJ2004-07824 Start Year: 2004 End Year: 2007

  Entity: MCYT - Ministerio de Ciencia y Tecnología

 • Title: The role of high-growth firms and innovation in regional development

  Principal Investigator: Segarra Blasco, Agustí

  Members: monica.martin; Teruel Carrizosa, Mercedes; Jose Luís González; Maria Callejón Fornielles; Mario Davide Parrilli; Iñaki Peña Legazkue; Federico Pablo Marti

  Reference: ECO2011-13076-E Start Year: 2011 End Year: 2012

  Entity: MCIN - Ministerio de Ciencia e Innovación

 • Title: Estructura de mercado y dinámica empresarial: factores determinantes de la innovación empresarial en las manufacturas y los servicios españoles

  Principal Investigator: Segarra Blasco, Agustí

  Members: monica.martin; Teruel Carrizosa, Mercedes; Maria Callejón Fornielles; Mario Davide Parrilli; Iñaki Peña Legazkue; Federico Pablo Marti

  Reference: ECO2009-08735 Start Year: 2010 End Year: 2013

  Entity: MCIN - Ministerio de Ciencia e Innovación

 • Title: Demografía empresarial, estructura de mercado y eficiencia. Factores territoriales que inciden sobre la supervivencia empresarial

  Principal Investigator: Segarra Blasco, Agustí

  Members: marti.oliva; Theilen , Bernd; Manjón Antolín, Miquel; Ponce Alifonso, Xavier; Mañé Vernet, Ferran; Miren Larrea Aranguren

  Reference: SEC2000-0882-C02-02 Start Year: 2000 End Year: 2003

  Entity: MCYT - Ministerio de Ciencia y Tecnología


With public

With companies
 • Title: Anàlisi econòmica, comercial i laboral de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre

  Principal Investigator: Segarra Blasco, Agustí

  Members:

  Reference: Start Year: 2011 End Year: 2011

  Entity: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls

 • Title: Anàlisi econòmica, comercial i laboral de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre

  Principal Investigator: Segarra Blasco, Agustí

  Members:

  Reference: Start Year: 2010 End Year: 2010

  Entity: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls

 • Title: Anàlisi econòmica, comercial i laboral de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre

  Principal Investigator: Segarra Blasco, Agustí

  Members:

  Reference: Start Year: 2009 End Year: 2009

  Entity: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls

 • Title: Análisis de las comarcas del Camp de Tarragona y de las Terres de l’Ebre

  Principal Investigator: Segarra Blasco, Agustí

  Members:

  Reference: Start Year: 2006 End Year: 2008

  Entity: Cámaras de comercio de Tarragona, Reus, Tortosa y Valls

 • Title: Rentabilitat econòmica i social de la connexió ample via Europea

  Principal Investigator: Segarra Blasco, Agustí

  Members: Theilen , Bernd; monica.martin

  Reference: 004230 Start Year: 1999 End Year: 1999

  Entity: APTA - Autoritat Portuària de Tarragona


Curriculum
See in PDF format

Informació