Servei de gestió de cita prèvia
SURT
   
Procés: Inscripció a proves de nivell d'idiomes al Campus Catalunya, dia 13 de setembre, a les 17 h.
   
(**)Usuari:
Clau d'accés:
 
(*) Si no disposa d'usuari URV pot passar a la pantalla de recollida de dades sense emplenar cap camp.

(**) L'usuari i la clau són les mateixes que feu servir per accedir als serveis digitals de la URV (intranet, correu electrònic, campus virtual -Moodle-, etc.).


Anul·lació cita