saltar al contingut principal
Cercar
URV

Què fem?


En aquest apartat podeu trobar els informes i els estudis que es van dur a terme per analitzar la situació laboral dels titulats de la URV, així com els diferents projectes en curs.

Informe longitudinal URV per àrees d'estudi

Informes específics per ensenyament

Estudi sobre punts forts i punts febles dels diferents ensenyaments

Projectes en curs

Informe longitudinal URV per àrees d'estudi

En aquest informe general s'analitza detalladament el procés d'inserció laboral dels titulats de la URV en les diferents àrees d'estudi. L'informe combina dades administratives pròpies de la URV i les dades de l'AQU sobre la inserció laboral dels titulats universitaris, que permeten oferir una perspectiva longitudinal al llarg de l'última dècada.

Feu click aquí per descarregar l'informe en format PDF.

Informes específics per ensenyament

A partir de dades administratives pròpies de la URV i les dades de l'AQU sobre la inserció laboral dels titulats universitaris hem preparat, per a tots els ensenyaments de la URV, un informe tècnic de caràcter estadístic sobre la inserció laboral dels titulats. Per a cada titulació es comparen dades sociodemogràfiques, acadèmiques i laborals per a tots els anys disponibles (perspectiva longitudinal). Addicionalment, per a la última cohort disponible (enquesta 2011, referent als titulats de l'any acadèmic 2006/2007) es comparen els resultats dels titulats procedents de la URV amb els de titulats que van cursar el mateix ensenyament en altres universitats públiques catalanes que l'ofereixen (perspectiva transversal).

Feu click aquí per accedir als informes detallats de tots els ensenyaments de la URV.

Estudi sobre punts forts i punts febles dels diferents ensenyaments

Des de l'Observatori de l'Ocupació estem desenvolupant una metodologia per analitzar de forma sistemàtica els punts forts i els punts febles dels diferents ensenyaments en quant a la inserció laboral dels seus titulats. La metodologia es basa en tècniques economètriques i explota les dades de l'AQU sobre la inserció laboral dels titulats universitaris procedents de la onada del 2011 de l'enquesta d'inserció.

Feu click aquí per descarregar la proposta metodològica i els primers resultats per a tots els ensenyaments de les diferents facultats i escoles de la URV.

Projectes en curs

Actualment l'Observatori de l'Ocupació està desenvolupant els següents projectes:

  • Avaluació dels Màsters Oficials de la URV:

amb aquesta avaluació es pretén examinar l'impacte dels estudis de màster sobre les trajectòries laborals, per tal de poder entendre sí i en quina mesura l'haver cursat un màster genera una certa transició laboral, així com si aquesta transició representa un canvi ocupacional vertical (millora professional en el mateix àmbit ocupacional) o bé horitzontal (reconversió ocupacional cap a altres àmbits).

  • Anàlisi de la situació laboral dels doctors de les universitats catalanes:

l'objectiu d'aquest estudi és analitzar detalladament la situació laboral dels doctors procedents de les set universitats públiques catalanes, explotant les dades procedents de les enquestes que va dur a terme l'AQU al 2008 (doctors de l'any acadèmic 2003/2004) i al 2011 (doctors de l'any acadèmics 2006/2007). En concret, s'examinen diferents aspectes que poden caracteritzar la situació laboral després de tres anys d'haver acabat el doctorat com els elements sociodemogràfics i acadèmics, els atributs ocupacionals, la retribució econòmica i la qualitat intrsínseca de la feina, mitjançant tècniques economètriques i estadístiques.    

  • Monogràfic sobre "la recerca de feina després de la universitat":

juntament amb el Centre d'Atenció als Estudiants (CAE) de la URV, estem realitzant un monogràfic que recull els elements essencials per millorar l'èxit en el procés de recerca de feina després d'haver acabat els estudis universitaris. L'objectiu final és el de crear una guia virtual que pugui servir d'assessorament als estudiants de la URV alhora de buscar feina. 

Pujar