saltar al contingut principal
Cercar
URV

Observatori de la Igualtat

|alt imatge capcalera|

La desigualtat en xifres

La situació de les dones i els homes a la URV

Durant els darrers 30 anys, les dones espanyoles han protagonitzat un gran avenç social, però malgrat la supressió de les discriminacions formals en el règim jurídic, la realitat econòmica i social i, especialment, l’accés als càrrecs de comandament i de poder, no mostra una igualtat efectiva entre els homes i les dones. En altres paraules, a la realitat actual hi ha una clara dissociació entre les idees d'igualtat i democràcia, que són els pilars fonamentals de les societats avançades i els resultats de les pràctiques socials.

El camí recorregut en el terreny de la sensibilització envers les diferents desigualtats ha estat molt llarg. Les desigualtats per raó de sexe s’estan fent visibles i la lluita per la seva eliminació ha entrat a formar part del discurs polític. Són molts els esforços que es fan des de diferents àmbits. La realitat, com dèiem, segueix un ritme diferent al de les voluntats i insisteix constantment en la necessitat de continuar actuant.

La Universitat Rovira i Virgili revisa periòdicament la situació de desigualtat entre homes i dones per als tres col·lectius que formen la comunitat universitària: estudiantat, personal d’administració i serveis i personal docent i investigador. Aquesta anàlisi permet dissenyar les actuacions més adients per corregir les desigualtats. 

Podeu trobar l’informe Dones i Homes a la URV amb les dades actualitzades al 2021 aquí.