saltar al contingut principal
Cercar
URV

Especialistes en gènere


En aquest cercador hi trobareu el professorat de la URV que treballa en temes relacionats amb el gènere des de diversos àmbits de coneixement:

Antropologia

Gracia Arnaiz, Mabel

 • Alimentació i canvi social

 • Gènere i cos

 • Determinants socials i salut (gènere, joves)

 • Desigualtat social i salut

 • Doberania alimentària

mabel.gracia@urv.cat

Arquitectura

Civit Martínez, Alfons

 • Informació geogràfica
 • Impacte ambiental i paisatgístic
 • Legislació en arquitectura i en urbanisme

alfons.civit@urv.cat

Comunicació

Araüna, Núria
 • Representacions de gènere i de les relacions sexuals i afectives als mitjans audiovisuals
 • Vídeos musicals i construcció de la feminitat
 • Sèries de televisió i construcció de la feminitat
 • Xarxes socials i relacions sexuals i afectives
nuria.arauna@urv.cat
Tortajada, Iolanda
 • Gènere i comunicació
iolanda.tortajada@urv.cat

Dret

Borràs Pentinat, Susana
 • Medi ambient i dones
 • Polítiques d'Igualtat de Gènere a la Unió Europea
 • El paper de les dones en països en vies de desenvolupament
susana.borras@urv.cat
Cerrato Guri, Elisabet
 • Dret processal
 • Mesures de protecció de les víctimes de violència de gènere
elisabet.cerrato@urv.cat
Giménez Costa, Ana
 • Aplicació del principi de no discriminació en el dret contractual
 • Dret de família inmigrant
 • Mesures civils derivades de la violència de gènere
ana.gimenez@urv.cat
Guerrero Vizuete, Esther
 • Dret del Treball i del Treball autònom
esther.guerrero@urv.cat
Oliveras Jané, Neus
 • Drets Fonamentals
neus.oliveras@urv.cat
Ricart Martí, Encarnació
 • Dret al món de l'antiguitat
encarnacio.ricart@urv.cat
Román Martín, Laura
 • Unió Europea i Gènere
 • Protecció a víctimes de violència de gènere
 • Projectes europeus
 • Constitució i Gènere
laura.roman@urv.cat

Economia

Garcia Alvarez, Maria Ercilia
 • Empresa Familiar
 • Oci
 • Metodologia qualitativa: CAQDAS i eines multimèdia recerca

mariaercilia.garcia@urv.cat

Ibáñez Zárate, Guiomar
 • Innovació
 • Organizació industrial
 • Estratègies empresarials
guiomar.ibanez@urv.cat

Educació

Biglia, Barbara
 • Epistemologia i metodologia d'investigació feministes
 • Violències de gènere
 • Subjectivitats i relacions de poder
 • Creació col·lectiva del coneixement
 • Pedagogia feminista
barbara.biglia@urv.cat

Esteve González, Vanessa

 • Coeducació

vanessa.esteve@urv.cat

García Yeste, Carme
 • Violència de gènere a les universitats.
 • Socialització preventiva de la violència de gènere en l'àmbit educatiu.
 • Gènere i grups vulnerables.
carme.garciay@urv.cat
Palacio Sesé, Pilar
 • Dones i pau

pilar.palacio@urv.cat

Rios González, Oriol
 • Noves masculinitats.
 • Prevenció de la Violència de gènere.
 • Violència cap al col·lectiu LGBTIQ+
joseoriol.rios@urv.cat
Ruiz Morillas, Núria
 • Didàctica de les ciències
 • Noves metodologies docents aplicades a les ciències experimentals
 • Tutories docents i d'orientació
 • Formació del professorat
nuria.ruizm@urv.cat

Enginyeria

Urbina Pons, Cristina
 • Foment de l'Enginyeria Mecànica entre les noies
cristina.urbina@urv.cat

Història

Bonet Donato, Maria
 • Espiritualitat i identitat femenina medieval
maria.bonet@urv.cat
Cuadrada Majó, Coral
 • Història de les dones
 • Història de la medicina
 • Història medieval
 • Historiografia
coral.cuadrada@urv.cat
Ferré Baldrich, Meritxell
 • Història de les dones i del gènere
 • Història del moviment feminista
 • Espais de resistència femenina
 • Estudis sobre feminisme i transició democràtica a Catalunya
txellferre@gmail.com
Huntingford Antigas, Elisabet
 • Dones i gènere al món antic
elisabet.huntingford@urv.cat
Isla Frez, Amancio
 • Història del poder de les dones a l'Alta Edat Mitjana: monarquia i aristocràcia
amancio.isla@urv.cat

Llengua i literatura

Vila Fernández, Anna
 • Literatura catalana (segle XIX-XX)
 • Teatre, arts escèniques, actors i actrius catalanes (XIX-XX)
 • Habilitats comunicatives específiques del llenguatge escrit
annamaria.vila@urv.cat
Gimeno Puyol, María Dolores
 • Literatura espanyola del segle XVIII
 • Cultura i societat a la Il·lustració
mariadolores.gimeno@urv.cat
Herrera Rodrigo, María
 • Gènere i comunicació no verbal
 • Gènere i textos escrits en espanyol
 • Gènere i discursos orals en espanyol
maria.herrera@urv.cat
Moreno Villanueva, José Antonio
 • Desenvolupament de criteris per a l'ús d'un llenguatge no sexista
joseantonio.moreno@urv.cat
Palau Vergés, Montserrat
 • Literatura
 • Literatura i cultura catalanes
 • Dones i nacions
 • Estudis de dones i gènere
montserrat.palau@urv.cat
Russell, Elizabeth
 • Utopies i antiutopies feministes
 • Crítica literària i cultural feminista
 • La representació de la ciutat transnacional i transcultural (espai, gènere, cos)
 • Literatura escrita per dones (en anglès)
 • Estudis de dones a la India
liz.russell@urv.cat
Tévar Beunza, Arantxa
 • Estil i correcció lingüística
arantxa.tevar@urv.cat

Psicologia

Vázquez Orellana, Núria
 • Violència de gènere
 • Maltractament a menors
 • Violència ascendent (de pares a fills)
 • Maltractament psicològic
 • Avaluació de víctimes i agressors.
 • Conflictiva familiar (i teràpia familiar)
nuria.vazquezo@urv.cat

Salut

Brigidi, Serena
 • Gènere i Salut
 • Estudis de la Maternitat
 • Recursos Audiovisuals i Gènere
serenabrigidi@gmail.com
Miranda Lucas, María José
 • Problemes de salut específics de dones
 • Maternitat
mjmirandalucas@hotmail.com
Montes Muñoz, María Jesús
 • Medicalització reproductiva
majesus.montes@urv.cat
Montesó Curto, Pilar
 • Salut Mental i Gènere
 • Política Social i Sanitària
 • Violència de gènere
 • Cures a pacients i familiars
mariapilar.monteso@urv.cat
Olivella Quintana, Maria
 • Salut Sexual i Reproductiva
maria.olivella@urv.cat
Panisello Chavarria, Marisa
 • Gènere i salut
marisa.panisello@urv.cat
Burjalés-Marti, Maria-Dolors
 • Salut i salut mental
mdolors.burjales@urv.cat

Sociologia

Acosta Sarmiento, Ana
 • Planes de igualdad en la universidad española
 • Spin off universitarias y género
ana.acosta@urv.cat
Belzunegui Eraso, Angel
 • Canvi social
 • Estructura social
 • Estructura de xarxes
 • Socilogia de les organitzacions
 • Sociologia urbana
angel.belzunegui@urv.cat
Fernández García, Antonio
 • Discriminació directa i indirecta per raó de gènere en els processos de selecció de personal
 • Assetjament sexual en els processos de selecció de personal
 • Selecció de personal dins els Plans d'Igualtat
antonio.fernandez@urv.cat
Pastor Gosalbez, Mª Inmaculada
 • Dones, gènere i ciència
 • Polítiques d'igualtat
 • Gènere, ocupació i mercat de treball
 • Emprenedoria i gènere
 • Plans d'igualtat
 • Temps, dones i desigualtat de gènere
inma.pastor@urv.cat
Pontón Merino, Paloma
 • Polítiques d'Igualtat
 • Sociologia del Gènere
 • Sociologia del Treball
 • Dones i Mercat laboral
 • Emprenedoria
 • Dones i Xarxes Socials
paloma.ponton@urv.cat

TIC

Camacho Martí, Mar
 • Mobile Learning i gènere
 • TIC i gènere
mar.camacho@urv.cat
Gil Juárez, Adriana
 • Gènere i tecnologia
 • Fractura digital de gènere
 • Nenes, joves, TIC i videojocs
adriana.gil@urv.cat
Gisbert Cervera, Mercè
 • Educació, Gènere i TIC
 • Empoderament i TIC
merce.gisbert@urv.cat

Xarxes i Sistemes

Duch Gavaldà, Jordi
 • Xarxes complexes
 • Anàlisis de dades (Big Data)
 • Science of Science (Ciència de la Ciència)
jordi.duch@urv.cat
Sales Pardo, Marta
 • Sistemes complexos
 • Xarxes complexes
 • Biologia de sistemes
 • Sistemes socials
 • Ciència de la ciència (incloent treballs sobre diferències de gènere en l'àmbit científic i en lideratge)
marta.sales@urv.cat