saltar al contingut principal
Cercar
URV

Presentació

 

Un dels objectius de l’any és fer visible l’aportació femenina en totes les branques del coneixement. Avui dia és un fet inqüestionable aquesta la presència de les dones en la història de la producció del coneixement. Es tracta, però, d’una historia inacabada. Falten moltes vides de científiques per explorar, dones esforçades i valentes que han estat ocultades en el procés de reconeixement de la seva feina. Cal, doncs, reconstruir com ha estat la participació de les dones en la ciència i deixar-les parlar amb les seves paraules.

La Universitat Rovira i Virgili al dotar-se del seu Primer Pla d’igualtat (2007-10) feia també seus els dos grans objectius de han marcat i definit fins ara les polítiques d’igualtat: promoure la igualtat efectiva entre homes i dones i garantir a les dones la llibertat de poder decidir els seus projectes personals i professionals. Amb aquest pla, la URV es sumava a les iniciatives impulsades des de les més importants institucions internacionals. L’ONU, al setembre de l’any 2000, amb l’aprovació de la Declaració del Mil•leni, va proclamar l’objectiu prioritari de la promoció de la igualtat entre els gèneres i l’autonomia de les dones. Un any abans, al 1999, el Consell d’Europa aprovava la primera resolució sobre dona i ciència. Des d’aquell moment s’han desenvolupat diverses iniciatives europees amb l’objectiu fer efectiu el principi d’igualtat entre homes i dones en l’àmbit del coneixement i la investigació. Segons els informes “She Figures” de 2003, 2006 i 2009, és encara d’una importància suprema per l’èxit de la recerca que les dones continuïn augmentant la seva participació en la ciència europea. Al desenvolupament efectiu d’aquestes idees volem contribuir amb la declaració institucional que fa la Universitat Rovira i Virgili del 2010 com a Any de les Dones i les Ciències.

L’altre objectiu de l’any és contribuir a eliminar els estereotips de gènere que encara avui dia contribueixen a que la participació de les dones en l’àmbit científic, i d’altres de la societat, no sigui prou reconeguda. Els estereotips de gènere constitueixen una percepció simplificada, però sovint molt arrelada, de les característiques masculines i femenines. La promoció d’una recerca lliure dels condicionaments de gènere seria favorable per a la ciència perquè millorarà l’objectivitat de la ciència i del coneixement en eliminar biaixos sexistes i parcials. Homes i dones resultarem beneficiats si fem possible una societat on els mèrits no estiguin condicionats pel sexe ni els prejudicis. En una societat on la ciència resulta central per al desenvolupament social, polític i econòmic i on la seva neutralitat i objectivitat legitima decisions polítiques que afecten a tota la ciutadania, us convido a reflexionar i debatre sobre els efectes de la incorporació de la perspectiva de gènere en la producció de coneixement i la generació d’autoritat.

A través de l’Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili s’han organitzat tot un seguit d’activitats científiques, acadèmiques i culturals, per a la celebració de l’any 2010 com a Any de les Dones i les Ciències. Us animo a participar en elles de forma activa i compromesa.

Cordialment,

Francesc Xavier Grau Vidal
Rector
Tarragona, gener de 2010