saltar al contingut principal
Cercar
URV

Observatori de la Igualtat

|alt imatge capcalera|

Els antecedents

El 1989 es va crear a la Universitat Rovira i Virgili el grup de recerca GRÈC (Gènere, Raça, Ètnia i Classe) que, al llarg de tots aquests anys, ha realitzat un treball constant per incorporar la perspectiva i els estudis de gènere en la docència i la recerca i, també, per aconseguir eliminar discriminacions i desigualtats entre els homes i les dones en tots els estaments i funcions de la comunitat universitària.

Aquest propòsit va ser assumit el 2006 per l’equip rectoral i aquesta voluntat institucional es va plasmar en l’encàrrec de l’aleshores rector, el Dr. Lluís Arola, de confeccionar un informe sobre les desigualtats a la Universitat Rovira i Virgili. L’encàrrec fou ratificat posteriorment pel Claustre Universitari, ja presidit pel rector Dr. Xavier Grau.

L’informe “La igualtat per raó de gènere a la URV”, redactat per un equip investigador coordinat per la Dra. Inma Pastor, es va presentar el 2006 i els resultats obtinguts indicaven diversos biaixos i diferències que calia canviar o millorar. Aquell informe és ja una publicació del Servei de Publicacions de la URV: Pastor, I. (coord.) (2008): “Dones i Homes a la URV. Un estudi de les desigualtats per raó de gènere”, Publicacions URV, Tarragona.

Per tal de corregir les desigualtats i discriminacions detectades en l’estudi esmentat, el Claustre de la Universitat, en sessió de 9 de novembre de 2006, va nomenar una comissió a la qual va encarregar l’elaboració d’un pla d’igualtat entre homes i dones a la Universitat Rovira i Virgili. El primer pla d’igualtat de la nostra Universitat.

La Comissió per a l’elaboració del Pla d’Igualtat va estar presidida per la directora de l’escola de Postgrau i Doctorat, Dra. Montserrat Duch, per delegació del rector i formada per una representació de la comunitat universitària.

Els treballs de la Comissió d’Igualtat es van estendre fins a finals del primer trimestre de 2007, quan, en sintonia amb el marc legislatiu vigent i a partir de les mancances detectades en la diagnosi, va establir i prioritzar una sèrie d’objectius que s’havien d’assolir en el període 2007-2010, quedant articulat, així, el Primer Pla d’Igualtat entre els homes i les dones de la Universitat Rovira i Virgili.