saltar al contingut principal
Cercar
URV

Espai Residus

Recurs o residu? Tu tries!

Un dels grans impactes de l'activitat diària de la URV és la generació de residus, els quals constitueixen un problema ambiental, social i econòmic creixent. 

Cal potenciar el valor dels residus com a recursos per obtenir materials que es puguin integrar de nou en els processos productius i contribuir, d'aquesta manera, a convertir la URV en un referent en la gestió sostenible dins de l'àmbit universitari.

El tractament del residu comprèn la recollida, transport, tractament i deposició final, per a reduir-ne volum i perillositat, amb un cost econòmic i ambiental molt gran.

La correcta gestió passa per intentar evitar de generar-los, promovent l'ampliació de la vida útil, la reutilització i la minimització, i com a últim pas separar-los correctament per reciclar-los.