saltar al contingut principal
Cercar
URV

Beques i ajuts per a persones amb discapacitat


En aquest apartat trobareu informació sobre beques i ajuts de diverses institucions, especialment pensades per aquelles persones que teniu algun tipus de discapacitat, sempre amb la idea de fer més còmode la vostra estada a la Universitat.

Matrícula URV

Per a qui?

Tots aquests estan exempts de pagar el 100% dels preus públics en concepte de serveis acadèmics de totes les assignatures si s'hi matricula per primera vegada i no té un títol universitari oficial, presentant el document acreditatiu corresponent, facilitat per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), en el qual s'indicarà el grau de discapacitat.

Per a més informació feu clic aquí

OFICINA DE L’ESTUDIANT (OFES URV)

AGAUR i MEC

Aquestes dos institucions no convoquen beques específiques per alumnes universitaris amb discapacitats, però els hi atorga un tracte preferent a l'hora de dóna'ls-hi una de les beques de règim general.

Més informació:

http://agaur.gencat.cat

http://www.mec.esPujar

Departament de Benestar i Família

El Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya convoca anualment tot un seguit de prestacions per pal·liar possibles dificultats dels ciutadans amb algun tipus de discapacitat. Aquestes ajudes fan referència a la millora de l'autonomia personal i a les pensions no contributives.

Per a qui?

Més informació aquí.Pujar

Fundació Universia

La Fundació Universia compta amb el Programa de Beques Capacitas, que té com a objecte fomentar la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat, contribuint a fer efectiu el principi d'igualtat d'oportunitats a través d'una educació inclusiva.

El Programa oferta tres tipus de beques:

a) D'accés: dirigides a estudiants que es matriculen per primera vegada en estudis universitaris.

b) De progrés: dirigides a estudiants que ja hagin accedit a la universitat.

c) De mobilitat: dirigides a estudiants que, en virtut d'un programa d'intercanvi de la pròpia universitat, desitgen realitzar un període de formació, com a mínim d'un trimestre, en una universitat diferent a la seua d'origen.

Per a qui?

Més informació aquí.

La relació de les beques convocades podeu consultar-la a l'apartat de notíciesPujar

Fundació ONCE

La Fundació ONCE per a la Cooperació i Inclusió Social de Persones amb Discapacitat neix al febrer de 1988 , per acord del Consell General de l'ONCE, i es presenta davant la societat al setembre d'aquest mateix any com un instrument de cooperació i solidaritat dels cecs espanyols cap a altres col·lectius de persones amb discapacitat per a la millora de les seves condicions de vida. A més de la pròpia ONCE, com a entitat fundadora, són presents a la Fundació ONCE , a través del seu Patronat, màxim òrgan de govern, les principals organitzacions de persones amb discapacitat d'Espanya.

Podeu consultar el catàleg de beques ofertades per la fundació ONCE fent click aquí