saltar al contingut principal
Cercar
URV

Recursos formatius


Materials

Biografies

Plataformes d'investigació sobre dona i gènere

 • Instituto Universitario de Estudios de la Mujer
 • The European Plataform of Women Scientist és una organització internacional sense ànim de lucre que representa les necessitats, preocupacions, interessos i aspiracions dels més de 12.000 dones de ciència a Europa i més enllà.
 • CNRS - Mission for the Place of Women, By creating the Mission pour la place des femmes au CNRS in July 2001, CNRS became the first public research institution in France to set up a dedicated structure aimed at fostering gender equality within the organisation and promoting the full participation of women to scientific research. Millorar l'equilibri entre homes i dones, es posa en marxa un nou enfocament i recolza la seva política amb els mitjans necessaris. 
 • Mnemosyne - Association pour le développement de l'histoire des femmes et du genre Mnemosyne té els següents objectius: promoure el desenvolupament de la història de les dones i de gènere a França, desenvolupar una xarxa d'historiadors de la dona i el gènere a França i a Europa, fomentar l'intercanvi acadèmic i el debat i treballar per aconseguir un major grau d'institucionalització del camp al sistema educatiu. 
 • Donne e Scienza, els seus principals objectius són: promoure la participació de les dones en la investigació científica, per construir una xarxa italiana de les dones en la recerca per tal de facilitar la comunicació sobre els projectes i activitats i la circulació de la informació, per recollir els documents i la informació sobre la situació de les dones en la investigació institucions, la regulació i polítiques, promoure la recerca, organitzar conferències i altres esdeveniments dirigits a la comprensió en profunditat dels aspectes relatius a la subjectivitat de les dones i l'experiència en la investigació científica, promoure i facilitar la participació de les dones en la ciència als esdeveniments nacionals i internacionals.
 • Assemblea delle donne per lo sviluppo e la lotta all’esclusione sociale (ASDO), és una organització de recerca especialitzat en l'estudi de les societats contemporànies des d'una perspectiva de gènere. S'ha treballat en la renovació de l'aparell epistemològic, teòric i metodològic de les ciències socials, i particularment de la sociologia. Aquest Asdo permès dur a terme iniciatives de formació orientades a promoure una major participació de les dones en la vida econòmica, política i social, també com a posicions de lideratge es refereix.
 • Athena SWAN (Scientific Women's Academic Network, Regne Unit
 • Central European Centre for Women & Youth in Science (Europa Central)
 • Comissió Dones i Ciència al CSIC
 • Cátedra UNESCO: Mujer, ciencia y tecnología en América Latina 
 • Equalitec: Advancing Women in ITEC (Regne Unit)
 • European Directory of Women and ICT (EUD, UE) 
 • Gender, Science and Technology Gateway (UN Commission on Science and Technology for Development) 
 • National Institute for Women in Trades, Technology and Science (Califòrnia, EUA)
 • UK Resource Centre for Women in Science, Engineering and Technology (Regne Unit)
 • Women's entrepreneurship portal (UE)
 • Women, minorities, and persons with disabilities in science and engineering (NSF, EUA)

Associacions de dones per àmbits de coneixement

Enginyeria

 • Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, AMIT , és una associació no excloent que pretén ser veu, fòrum de discussió i xarxa de suport per a totes les investigadores i universitàries conscienciades de que s'ha de treballar juntes per tal d'aconseguir la plena participació de les dones en la Investigació i la Ciència.
 • Femmes et Sciences és una associació nacional fundada el 2000. Els seus objectius són incentivar les dones joves a emprendre carreres científiques, per millorar les oportunitats professionals de les dones en la ciència i la tecnologia, reunir científics dones i oferir-los la possibilitat de la xarxa, i alhora per crear consciència sobre la situació de les dones en les professions científiques i les carreres tecnològiques i de recerca.
 • The Cambridge Association for Women in Science and Engineering és una xarxa voluntària creada al Regne Unit, de dones relacionades amb la ciència, enginyeria i tecnologia (SET) en la indústria i l'acadèmia i per a les dones que volen tornar a una carrera d'investigació després d'una pausa. Allà es reuneixen les dones amb interessos comuns i aquesta web actua com una font de suport, informació i inspiració per ajudar les dones en el seu camí en la investigació.
 • Daphnet Es tracta d'una llista de correus electrònics gratuïta, basada en un principi al Regne Unit, per i sobre dones en la ciència, l'enginyeria i la tecnologia. És rebut per l'Imperial College de Londres. Qualsevol membre pot enviar un missatge a la llista i que serà distribuït als més de 400 membres, que inclou dones i homes en totes les etapes de les seves carreres científiques.
 • SETwomen Creada al 2007, SETwomen és un projecte de la nova comunitat dels recursos, i dona  veu a les dones en la ciència, l'enginyeria i la tecnologia en totes les etapes de la seva carrera en el món acadèmic, industrial i empresarial.
 • German Association of Women Engineers, és una associació de i per a les dones que treballen en enginyeria o estudi d'enginyeria. Es dedica a aconseguir la igualtat d'oportunitats per a les dones en l'educació i l'ocupació, també participa en el diàleg sobre la legislació sobre la igualtat i les polítiques a nivell nacional i internacional. L'Associació també ofereix als enginyers de dones i estudiants d'enginyeria l'oportunitat d'intercanviar experiències i idees.
 • Greek Women 's Engineering Association (EDEM) EDEM té els següents objectius: la promoció de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'educació, el treball i la vida en general, estudi dels problemes relatius als enginyers de les dones; la cooperació amb organitzacions similars, grecs i internacionals, en assumptes d'interès comú, la promoció de la formació dels enginyers de la dona professional i la seva familiarització amb les noves tecnologies en l'enginyeria per tal de ser més competents en la pràctica de la professió, la promoció d'ocupació de les dones en la professió d'Enginyeria (orientació professional) i informar el públic i els ocupadors en l'expansió del treball oportunitats per a dones enginyeres.
 • Mundo Ingenieras, dones enginyeres

Física

 • IOP - Women in Physic Group. El IOP forma part de l'Institut de Física, que és una organització científica dedicada a incrementar la comprensió i l'aplicació de la física i que té un gran nombre de membres a tot el món (actualment més de 34.000). IOP té com a objectiu promoure la igualtat d'oportunitats a les ciències físiques i donar suport i promoure a les dones científiques en les seves carreres.
 • Network of Informatic, Mathematic and pshysics és la xarxa nacional per a les dones que participen activament en les matemàtiques, la física, l'astronomia i la ciència de la computació, així com en estudis relacionats, com ara la intel·lligència artificial, la geologia i la tecnologia química - tots els camps que són científics en els quals les dones són una minoria.

Biologia

 • Research Group Women in Research Centres from the Helmholtz Association, és una comunitat de 15 centres de recerca científico-tècnics i biològics metge-, l'objectiu és contribuir a la solució dels grans reptes que enfronta la societat en els àmbits de l'energia, la terra i el medi ambient, la salut, tecnologies clau, estructura de la matèria, i transport i l'espai. Helmholtz creu que el fet d'aprofitar i maximitzar les reserves de capacitat científica de les dones és una cosa que cap organització de recerca amb l'objectiu d'aconseguir una alta taxa de resultats pot donar el luxe de deixar de fer i per tant, s'ha creat les dones del grup de recerca.

Salut

 • German Association of Women Pharmacists, aquesta associació promou la incorporació de la perspectiva de gènere, dóna suport a les dones per entrar en posicions de lideratge i als estudiants a continuar els seus estudis científics i coopera amb altres organitzacions de dones a Alemanya. L'Associació té per objectiu crear una xarxa europea de farmacèutics dones.
 • Berlin Institute of Gender in Medecine (GIM), es va fundar a la Charité - Universitätsmedizin Berlín el novembre de 2003. El seu objectiu és l'anàlisi sistemàtic de les diferències sexuals i de gènere en la medicina i la seva introducció en l'educació mèdica.

Art

 • CLARA Datebase of women artist, trobem un recull de biografíes sobre dones artístes. 

Periodisme

 • AMECO PRESS, Informació per a la Igualtat
 • Associació Dones Periodistes de Catalunya (ADPC)
 • Xarxa internacional de Periodistes amb visió de gènere

Pedagogia

 • Associació de Mestres Rosa Sensat

Dret

 • Comissió de dones advocades, Col.legi advocats de Barcelona
 • Dones Juristes
 • Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas