saltar al contingut principal
Cercar
URV

Pràctiques externes: informació per als estudiants

NOTA IMPORTANT
Existeixen dos tipus de pràctiques externes, que cal diferenciar clarament: pràctiques curriculars i pràctiques extracurriculars. A continuació trobaràs l'explicació relativa a cada modalitat.

         

PRÀCTIQUES CURRICULARS

Són aquelles que s’estableixen específicament com assignatura de pràctiques al pla d’estudis i, conseqüentment, comporten un reconeixement acadèmic.

Aquestes són les seves característiques principals:

 • Has d'estar matriculat de l'assignatura de pràctiques que es tracti.
 • Tenen una durada en hores limitada i determinada al pla d’estudis.
 • Acostumen a realitzar-se en un curs i quadrimestre concret.
 • Cada facultat o escola estableix per als seus ensenyaments aquests paràmetres, així com els criteris de selecció i assignació dels estudiants.
 • Segons l’ensenyament, poden ser remunerades o no, però acostumen a ser no remunerades. Hi ha facultats de la URV que, fins i tot, no permeten la remuneració d'aquest tipus de pràctiques.
 • Per conèixer més sobre el sistema de pràctiques curriculars del teu ensenyament consulta al teu responsable d'ensenyament, tutor de pràctiques o a l'Oficina de Suport a Deganat/Direcció del teu centre.

PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS

Són les que NO estan específicament incloses al pla d’estudis i, per tant, no tenen reconeixement acadèmic.

Aquestes són les seves característiques:

 • Es poden realitzar de forma voluntària durant els estudis i persegueixen el mateix objectiu formatiu que les pràctiques curriculars.
 • Has d'estar matriculat en l'ensenyament del qual vulguis realitzar pràctiques, i tenir aprovats el 50% dels crèdits de la carrera.
 • La durada màxima de les pràctiques no pot superar, amb caràcter general, les 750 hores durant un curs acadèmic (de l'1 de setembre al 31 d'agost).
 • L'horari de pràctiques ha de ser sempre compatible amb l'horari lectiu.
 • En tot cas, el contingut de les tasques de pràctiques que desenvoluparàs ha d'estar directament relacionat amb l'ensenyament que estiguis cursant.
 • Un tutor professional s'encarregarà del teu seguiment i suport mentre estiguis al centre de treball. Igualment, al teu centre tindràs un tutor acadèmic.
 • El règim jurídic d'aquesta relació es troba detallat a l’apartat de NORMATIVA.
 • La relació amb l'entitat col.laboradora és estrictament acadèmica i mai de caràcter laboral. El vincle és un conveni de col.laboració entre l'empresa o institució i la Universitat, en el qual l'entitat col.laboradora es compromet a acollir-te en pràctiques durant un temps establert.              

IMPORTANT: malgrat el caràcter acadèmic de les pràctiques, existeix l’obligació legal de donar d’alta a la Seguretat Social els estudiants que realitzin pràctiques  remunerades, ja siguin curriculars o extracurriculars. Cal dir, però, que les pràctiques remunerades CURRICULARS estan bonificades al 100% a partir de l'1 d'agost del 2014, segons estableix el Reial Decreto-ley 8/2014, de 4 de juliol, a la seva disposició addicional 25ª.

En aquest sentit, els ensenyaments de la Facultat de Lletres i la Facultat de Turisme i Geografia tenen establert per normativa de centre la remuneració obligatòria de les pràctiques extracurriculars.

En el cas que les pràctiques no siguin remunerades, la cobertura sanitària està garantida per l'assegurança escolar o l'assegurança UniversPlus.

Tota la informació sobre l’alta i cotització a la Seguretat Social dels estudiants que realitzin pràctiques remunerades, així com la informació sobre les altres modalitats d'assegurança, la podeu trobar a la secció d'ASSEGURANCES.

 • Excepte alguns ensenyaments, pots buscar una empresa o institució pel teu compte per realitzar una estada en pràctiques extracurriculars.
 • A més de buscar tu mateix l'empresa on fer les pràctiques, pots accedir als processos de selecció de les ofertes de pràctiques externes extracurriculars que arriben a la URV.

A la Borsa de Treball de la URV hi trobaràs pràctiques externes extracurriculars dels ensenyaments de la Facultat de Lletres, Facultat de Ciències Jurídiques, Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia i Facultat de Turisme i Geografia.

La resta de centres disposen dels seus sistemes propis de difusió de les ofertes de pràctiques extracurriculars. Al DIRECTORI de CONTACTES podràs trobar la persona de referència al teu centre o ensenyament.