saltar al contingut principal
Cercar
URV

Orientació Professional

|alt imatge capcalera|

TALLERS D'ORIENTACIÓ

Els tallers d'orientació són activitats de formació per a l'ocupació grupals, amb l'objectiu  d'ajudar els estudiants que aconsegueixin un coneixement complet de les seves potencialitats per assolir un futur professional amb èxit.

Mòdul d'Ocupabilitat URV. Curs 2019-20

El nou equip de govern ha fet una aposta ferma per incrementar l'ocupabilitat dels joves. En aquest sentit, el Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat ha impulsat un MÒDUL D'OCUPABILITAT per a tots els estudiants de grau amb l'objectiu d'afavorir la formació específica.

Té una durada total de 6 hores i està format per tres blocs amb unes característiques comunes: caràcter obligatori, integrat en una assignatura curricular i preferiblement al final dels estudis.

Els blocs que el formen són :

  • Bloc 1: Mercat de treball (2 hores)

Presenta una visió de la realitat laboral i del mercat de treball en el seu àmbit professional.

Facilita una guia del que significa buscar feina i quines fases cal seguir, identifica les etapes que formen part del procés d'inserció professional i estableix els recursos disponibles per als estudiants.

Ofereix estratègies als estudiants perquè coneguin què són els processos de selecció i com poden afrontar amb èxit una entrevista per competències.

Tallers de competències professionals (per ALUMNI URV)
Tallers preparatoris per al Fòrum d'Ocupació 2019

Aquestes actuacions es financen amb càrrec als fons del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, mitjançant el Servei Públic d'Ocupació estatal (SEPE) d'acord amb la distribució que es faci per al 2018 de les subvencions de l'àmbit laboral finançades amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat.

Dades de contacte