saltar al contingut principal
Cercar
URV

Orientació Professional

QUÈ ÉS L'ORIENTACIÓ?

L'orientació constitueix una activitat essencial del procés educatiu, que s’interessa pel desenvolupament integral de l’alumne, individual i social. Li aporta ajuda, acceptació i direcció de si mateix per aconseguir un desenvolupament equilibrat de la seva personalitat i de la seva incorporació a la vida comunitària.

Segons les circumstàncies, l’orientació pot abastar molts aspectes, entre els quals hi ha els vocacionals, que són els que ens interessaran en aquest projecte. Així, doncs, la nostra intervenció s’emmarcarà cap al que s’anomena orientació per a la carrera.

L’orientació per a la carrera professional integra tant l’orientació acadèmica, com l’orientació professional. Ens volem centrar bàsicament en l’orientació professional dels estudiants i dur a terme tasques conjuntes, si s'escau,  amb els responsables de l’orientació acadèmica dels centres.

Orientació professional

Durant l’etapa universitària, l’orientació professional s’adreça a capacitar l’alumne per prendre decisions relatives a la seva transició de la universitat al món laboral, de manera que pugui acomodar les seves capacitats i expectatives a les exigències del món professional, o bé reconduir la seva carrera professional en moments posteriors.

La funció d’aquesta orientació professional és preparar el futur professional dels alumnes a partir de l’estudi del seu projecte professional i preferències, així com facilitar-los la integració a la societat com a adults i professionals. Aquesta informació s’ha de completar amb activitats i estratègies que desenvolupin l’autoconeixement de l’alumnat i la seva capacitat per establir el propi pla de carrera.

Alhora, també convé donar elements per conèixer l’estat de les professions a l’abast i de la perspectiva laboral de la comunitat i del país i, proporcionar informació sobre l’oferta acadèmica i les oportunitats de promoció professional.

Demaneu CITA PRÈVIA amb la técnica d'orientació professional.

Orientació acadèmica

L’orientació acadèmica dóna suport al procés d’aprenentatge de l'estudiant, l'ajuda a resoldre els problemes relacionats amb la vida acadèmica, li facilita recursos conceptuals i tècniques de treball perquè pugui avançar en el seu aprenentatge, alhora que promou altres actituds que contribueixen a fer que l’alumne aprengui a aprendre.

Aquest tipus d’orientació és el que es considera tutoria de titulació i forma part del Pla d’acció tutorial implantat pels centres de la URV.

Dades de contacte

  • Margarita Rebenaque -Tècnica d'orientació professional.
  • Ocupació i Alumni URV / Oficina de l’Estudiant
  • Av. Catalunya, 35  43002 Tarragona  (Campus Catalunya)
  • 977 256 584