saltar al contingut principal
Cercar
URV

Orientació Professional

PAS A PAS: ORIENTEU-VOS AMB 9 PASSOS

Els aspectes més importants en qué volem capacitar els estudiants, pas a pas, són els següents:

Pas 0.

Triar els estudis adients
(si s’escau) 

Assessorar l’estudiant abans de tramitar la preinscripció d’accés a la universitat. L’objectiu és que el futur estudiant conegui les seves aptituds i capacitats, per fer una tria de carrera adient a les seves competències i motivacions.
Pas 1.
Coneixement
d’un mateix

Es pretén que l’alumne tingui consciència de les seves possibilitats i competències i, al mateix temps, treballi transversalment la seva autoestima, així com la relació amb els altres. Anàlisi del potencial de la persona com a professional novell a través dels punts forts i febles.

Auto-coneixement
Les competències professionals

Pas 2.
Definir la carrera professional

Es demana a l’alumne que faci una reflexió sobre la seva preparació per a la pràctica professional, a partir del coneixement profund de les seves característiques personals i amb el coneixement de les possibilitats educatives i/o laborals, en realitat una preparació per a la pràctica professional.

El projecte professional
Pla de millora de la teva ocupabiitat
La importància de les pràctiques en el projecte professional

Pas 3.
Coneixement
de les opcions professionals

Mitjançant el coneixement de l’oferta acadèmica i l’anàlisi del mercat laboral, l’estudiant pot establir uns objectius viables, avaluar les opcions i seleccionar les vies adients.

Mercat de treball i empresa
Ocupabilitat
Continuar estudiant: màster i doctorat
Treballar a l’estranger
Emprenedoria

Pas 4.
Promoció d’un mateix

Construcció d’una entitat laboral i una autoestima com a professional per afrontar amb èxit la transició de la universitat al mercat laboral, desenvolupant les eines i tenint en compte les possibilitats d’èxit.

Eines de recerca de feina: el currículum i les cartes de presentació
Identitat digital: networking i les eines professionals 2.0 

Pas 5.
Recerca d’oportunitats

Donar recursos als estudiants perquè puguin establir un pla de recerca d’oportunitats d'ocupació adient al mercat laboral i a les seves expectatives professionals.

Principis de la recerca d’ocupació
Canals de recerca de feina

Pas 6.
Processos de
selecció

Preparar els estudiants per als processos de selecció més utilitzats per les organitzacions per avaluar i seleccionar candidats, coneixent les entrevistes i les proves psicotècniques i l’avaluació per competències.

L'entrevista de selecció

Pas 7.
Les ofertes de treball

Capacitar els estudiants per fer una presa de decisions coherent en la tria d’una oferta de treball. Es tracta d'establir un balanç entre les dades de l’oferta i les metes professionals per a veure si hi ha compatibilitat i encaix.

Anàlisi d’ofertes d’ocupació: aspectes legals
Negociació d’una oferta

Pas 8.
Acceptació d’una oferta de treball

L’estudiant ha de ser capaç de prendre la decisió encertada per al seu futur laboral.
Pas 9.
Planificació de la vida professional

Com a persones, canviem i madurem, ens adaptem a diferents realitats i descobrim nous camins. Per tant, hem d'ajustar el perfil cap al nostre futur profesional, adaptant-lo a les noves circumstàncies de la vida personal i professional.

El desenvolupament personal i professional

PAS 1. Autoavaluació: coneixement d’un mateix                                                

El primer pas en una carrera professional gestionada amb èxit és la planificació. Abans d'assistir a fòrums sobre carreres professionals, interaccionar en esdeveniments i enviar el currículum a les empreses, és molt recomanable que invertiu un cert temps a reflexionar sobre la vostra experiència i qualificacions, sobre elsvostres interessos i motivacions i els sectors o funcions en què us agradaria centrar-vos per buscar una feina.

Autoavaluació. Coneixer-se a un mateix és essencial per conciliar el pla de carrera professional i una estratègia de màrqueting. Heu de saber el que podeu oferir a les empreses i quin és el vostre objectiu en la recerca de feina, d'acord amb la vostra experiència, interessos, motivacions, capacitats i competències.

Invertiu un temps per pensar sobre els àmbits següents: us servirà d'ajuda per descobrir en quina direcció us heu de moure i també quins punts heu de ressaltar al currículum o quan parleu amb les empreses.

• Personalitat i estil interpersonal. Com us soleu comportar davant els altres o com enfoqueu la vida?
• Valors i interessos. Quins són les vostres prioritats a la vida? Quins són els vostres interessos?
• Habilitats. Quins són els vostres talents i capacitats?
• Coneixements i èxits. Quins coneixements teniu per la vostra formació o per les anteriors experiències laborals? A quines metes heu arribat? De quins dels vostres èxits us sentiu orgullosos?
• Somnis i ideals. Quina és la vostra feina ideal? Escriviu tots els factors que inclouríeu dins: sector d'activitat, mida de l'organització, companys, lloc, rol, etc.

És útil desenvolupar aquest exercici d'autoavaluació. No només us ajuda a identificar les vostres qualificacions i coneixements per saber-vos  vendre a les entrevistes de feina, sinó que també us aporta dades sobre el que us convé remarcar més. Per decidir quina carrera professional seguireu és important que estigueu atent als vostres interessos, valors, personalitat i ideals. D'aquesta manera, és més probable que acabeu accedint a llocs i organitzacions que s'adeqüin millor a la vostra manera de ser i als vostres objectius.

PAS 2. Escollir la carrera professional

Escollir una carrera professional no sempre és senzill. Per a la majoria de les persones, no hi ha una sola ocupació preferent, sinó diverses que serien capaçes de fer i gaudir. Les diferents ocupacions us poden satisfer de diferents maneres. La vostra carrera professional abasta tota la vostra vida laboral, que pot estar composta d'una sèrie d'ocupacions diferents i implicar alguns canvis de direcció.

Ara que heu reflexionat sobre vosaltres mateixos, heu decidit quin estil de vida voleu i que ja heu parlat amb diverses persones i explorat el mercat de treball, sereu capaç d'adoptar decisions encertades. Aquestes decisions sobre la vostre carrera professional s'han de basar en un bon coneixement de vosaltres mateixos, així com en un minuciós coneixement de les ocupacions i opcions que se us obren i que teniu a l’abast.

Per ajudar-vos a definir els objectius personals i professionals, el servei d’orientació professional ofereix als estudiants i antics alumnes una sessió individual d’orientació sobre la vostra carrera amb l’assessor o l'orientador professional.

Trobareu més informació sobre com concertar una cita prèvia amb l’orientador a les opcions del menu de  la dreta al punt orientació individual. 

PAS 3. Coneixement del mercat

"La recerca de feina comença amb la investigació"

El següent pas després de conèixer-vos a vosaltres mateixos és localitzar informació sobre opcions professionals del vostre interès.

En començar a buscar una feina, és molt important fer una investigació per definir les metes, seleccionar i rebutjar opcions i compilar informació important i pràctica, abans de començar a enviar el currículum i  participar en els processos de selecció. Quan finalment estigueu convidats a una entrevista, descobrireu que aquesta informació us proporciona una base de coneixement que us permet avaluar les vostres opcions i adoptar decisions meditades i encertades en relació amb l'ocupació.

A continuació trobareu fonts que us poden ser útils per localitzar aquesta informació, però no oblideu la vostra xarxa de contactes (amics, familiars, professors, companys de treball, antics alumnes, etc.).

PAS 4. Promoció d’un mateix

En els passos anteriors, heu pensat en els vostres interessos i objectius i heu explorat la situació actual del mercat. Ara heu de treballar amb eines de recerca de feina i aprendre a "vendre el producte", que sou vosaltres mateixos, descrivint la vostra carrera professional.

En general, les eines més importants per a aquesta venda són el currículum i les cartes de presentació. És important tenir present que les dues constitueixen la vostra targeta de presentació als ulls d'una empresa. Així, heu de transmetre-hi les vostres intencions amb molta claredat. En altres paraules, el vostre desig és que us convidin a una entrevista. Per tant, haurien de ser un reflex autèntic de la vostra vida professional, de la vostra experiència, formació, interessos, objectius professionals, etc.

En aquest apartat trobareu informació útil que us ajudarà a desenvolupar aquestes eines d'una manera personal i eficient. Rebreu consells sobre com crear el currículum i les cartes de presentació, informació sobre el que s'hi ha d'incloure i el que no, diferències culturals, exemples gràfics, etc.

No obstant això, i que són eines d'allò més comunes, no heu d'oblidar que la vostra millor targeta de visita sou vosaltres mateixos i que la vostra xarxa de contactes és el mitjà principal de què disposeu per trobar l'oportunitat que busqueu. També podeu trobar algunes explicacions i consells sobre l'ús de vostres contactes en el quadern d'orientació networking i eines professionals 2.0.

Gràcies a l'increment de les noves tecnologies, ara també podeu elaborar un  vídeo-currículum amb ajuda de la URV  i elaborar un porta foli electrònic (e-portafoli) com a eina de promoció del vostre historial personal i professional.

PAS 5. Recerca d'oportunitats

Un cop analitzades les qualificacions personals i la situació actual del mercat, definits els vostres objectius professionals i creades les vostres eines de màrqueting per a trobar una feina, és moment de buscar les oportunitats professionals que s'adapten als vostres interessos.

Com hem vist ja en el "Pas 4", la manera més eficaç de trobar oportunitats interessants (encara que també és el mètode que requereix més esforços personals) consisteix a utilitzar les xarxes de contactes o networking. Aquest sistema, usat amb rigor metodològic, permet accedir a llocs de treball que altrament serien molt difícils de trobar, pel fet que la vostra candidatura pot quedar-se en algun dels filtres de cada pas del procés de selecció.

En qualsevol cas, en paral·lel a l'ús de xarxes de contactes, no s'han de subestimar les formes naturals en què apareixen públicament les ofertes d'ocupació. No obstant això, cal ser conscient que a través d'aquests canals estareu competint amb un alt nombre de candidats i que les úniques eines de màrqueting que podeu usar són el currículum i la carta de presentació. D'aquí la importància de preparar amb cura aquestes eines.

PAS 6. Processos de selecció i entrevistes

Els processos de selecció són les tècniques que utilitzen les empreses per avaluar i seleccionar candidats per a les seves organitzacions. Comprenen des d'una simple sèrie d'entrevistes fins a processos més sofisticats que inclouen tests psicotècnics, proves d'avaluació, entrevistes basades en les competències, sopars o recepcions, dinàmiques de grup, assesments centers, etc...

El procés de selecció utilitzat per una empresa depen de molts factors com ara el sector al qual pertany, les qualificacions o habilitats específiques que busca, la filosofia de l’empresa, etc. Quan feu la investigació del mercat de treball en general i d’una empresa en particular, us serà molt útil conèixer quins són els processos de selecció que utilitzen.

L'entrevista és per les empreses una eina de selecció per excel·lència i també constitueix per al candidat una eina de venda d’un mateix en què es posa en funcionament un mecanisme emocional on juguen un paper clau les habilitats socials, les aptituds i les competències personals. La demostració de tenir capacitat per comunicar-se, per gestionar els conflictes, per treballar en equip o liderar són, entre d’altres, competències valorades a l’hora de fer una entrevista de feina.

PAS 7. Anàlisis d’ofertes d'ocupació

Acabeu de rebre una oferta d'ocupació, i ara heu de sospesar-ne els pros i els contres. Què heu de fer? Ja teniu informació valuosa de l'empresa i del lloc ofert (oportunitats per al desenvolupament professional, les obligacions, de qui dependreu, l'equip que dirigireu, etc.).

El pas següent consisteix a comparar tot això amb el vostre objectiu professional i les metes que voleu assolir, per valorar si l'oferta i les vostres metes i/o objectius són compatibles.

Si després d'analitzar tot això penseu que l'oferta compleix les vostres expectatives, encara heu de tenir en compte dues qüestions. D'una banda, heu de tenir una visió realista dels barems actuals de retribució del mercat relatius a llocs com aquest i d'una altre, heu de valorar quines facetes de la vostre experiència, formació, coneixements i qualificacions se us reclamen.

Hi ha diverses fonts d'informació que poden ajudar-vos en l’anàlisi : la vostra xarxa de contactes, les agències de selecció de personal, les associacions professionals, les enquestes oficials sobre salaris, les publicacions laborals, etc.

PAS 8. Acceptació d’una oferta de treball (saber prendre la decisió encertada)

Pujar

PAS 9. Planificació de vida professional

Un cop s’ha trobat una feina es redueix immediatament l’estrès emocional i es té un sentiment de satisfacció com a conseqüència de l'esforç realitzat. No obstant això, és important no perdre mai l'objectiu de la carrera professional que heu definit amb la col·laboració del servei d’orientació que us ofereix la URV.

La planificació d'una carrera professional ha de començar quan us decidiu sobre un curs d’especialització, i sobretot durant els primers anys de la vostra vida laboral. Això no significa necessàriament que la planificació dissenyada hagi de complir-se obligatòriament.

Com a persones que som, canviem i madurem, ens adaptem a diferents realitats i descobrim nous camins. Per tant, heu d'ajustar el perfil al vostre futur professional, adaptant-lo a les noves circumstàncies de la vida. Mai no heu d'oblidar que la vostra carrera professional ha d'estar en harmonia amb la vostra vida personal.

Així doncs, per què és tan important que tingueu un pla de carrera professional si probablement no el complireu i l'anireu modificant segons les circumstàncies? Doncs no només és útil, sinó absolutament essencial. Un bon directiu ha de saber com gestionar la seva vida professional, planejar, preveure, reaccionar positivament als canvis sobtats i superar les crisis;, per això si voleu ser un bon directiu heu de saber com gestionar la vostra carrera professional i no veure-us aclaparats per la inèrcia o desviats per una reacció cega.

A més d'aprendre a planejar el vostre futur professional des d'una edat primerenca, en la vostra formació tembé heu d'incloure el concepte de xarxes personals o socials networking. Al llarg de la vostra vida privada i professional anireu trobant diferents persones, totes elles possibles fonts d'informació i ajut incalculable, que en un moment donat poden correspondre amb el que esteu buscant. És, per tant, molt important mantenir al dia la vostra agenda de contactes i assistir a les reunions, seminaris, esdeveniments socials, etc. on pugueu trobar-vos amb aquestes persones.

No és qüestió d'establir relacions egoistes, sinó més aviat relacions que concordin amb el vostre estil personal, sent conscients que un dia potser us interessarà establir contacte amb aquestes persones, igual que a elles els pot interessar contactar amb vosaltres.

Dades de contacte

  • Margarita Rebenaque -Tècnica d'orientació professional.
  • Ocupació i Alumni URV / Oficina de l’Estudiant
  • Av. Catalunya, 35 - 43002 Tarragona  (Campus Catalunya)
  • 977 256 584