saltar al contingut principal
Cercar
URV

Orientació Professional

OBJECTIUS GENERALS

 • Assessorar i orientar els alumnes perquè aprenguin a investigar les possibilitats de carrera o els camps professionals, avaluar les pròpies competències i identificar oportunitats d'ocupació a partir del seu projecte professional.
 • Augmentar l'ocupabilitat dels futurs graduats, incrementant els ajustos entre el perfil personal, el projecte professional i els requeriments del mercat de treball.
 • Preparar els estudiants i els acabats de graduar (alumni) per a prendre decisions encertades sobre el seu futur professional, oferir-los assessorament personal, acadèmic i professional i donar-los formació i informació sobre estratègies en la recerca d’oportunitats d’ocupació.
 • Elaborar i executar programes innovadors per promoure la vida activa dels estudiants i fomentar la potenciació de les associacions i xarxes per afavorir la inserció.

Estratègies:

Es volen aconseguir els objectius anteriors mitjançant les estratègies següents:

 • Oferir un servei d'orientació personalitzat als alumnes per facilitar la seva integració a la vida universitària i donar-los suport en el desenvolupament personal o professional i la transició al mecat laboral.
 • Donar eines als estudiants per desenvolupar l’autoavaluació i tenir coneixement de les seves habilitats, interessos i característiques personals, per tal que tinguin consciència de les seves possibilitats i competències.
 • Informar els estudiants sobre les diverses sortides professionals i donar-los recursos per definir metes, cercar opcions de recerca de feina i trobar oportunitats d'ocupació.
 • Donar suport als estudiants, a través de les càtedres d’emprenedoria, perquè descobreixin l’emprenedor que porten dins, assessorant-los en les àrees d’emprenedoria i autoocupació.
 • Realitzar accions (programes, seminaris o tallers de formació) que fomentin el desenvolupament de les habilitats i potencialitats dels alumnes, per autogestionar la pròpia carrera professional.
 • Editar publicacions  sobre diversos temes relacionats amb tot el procés de recerca d'ocupació i el mercat de treball.

Consulteu la guia d'orientació amb quaderns individuals.

Demaneu CITA PRÈVIA amb la tècnica d'orientació professional.

Dades de contacte

 • Margarita Rebenaque -Tècnica d'orientació professional.
 • Ocupació i Alumni URV / Oficina de l’Estudiant
 • Av. Catalunya, 35  43002 Tarragona  (Campus Catalunya)
 • 977 256 584