saltar al contingut principal
Cercar
URV

Estudiants estrangers no comunitaris: les possibilitats d'ocupació


L'estudiant estranger que vulgui venir a estudiar a la URV haurà de sol·licitar un visat d'estudis (autorització) excepte:

  • Els estudiants amb règim comunitari (Unió Europea).
  • Quan existeixen acords internacionals amb el país de procedència.
  • Els estudiants amb estada menor a 90 dies.
  • Els titulars d'una autorització de residència.

Possibilitats d'ocupació dels estudiants estrangers

Una vegada que l'estudiant estranger està a la URV realitzant els seus estudis té tres possibilitats d'ocupació:

Per accedir a una opció de treball s'ha de tenir el visat d'estudis vigent, obtenir el NIE i la Targeta d'Estudiant Estranger.

El NIE és el Número d'Identificació d'Estrangers, és el document que acredita la situació legal del estranger en Espanya i és necessari per poder realitzar determinats tràmits.

La Targeta d'Estudiant Estranger és necessari obtenir-la en els casos d'estades superiors a sis mesos.

Per a més informació consulteu els enllaços següents:

  • Tríptic informatiu d'estada per estudis (esp) (ang) (fra)
  • Situacions d'estada d'estrangers a Espanya (esp)