saltar al contingut principal
Cercar
URV

Possibilitats d'ocupació dels estudiants no comunitaris (II): pràctiques externes


Tots els estudiants matriculats en un ensenyament oficial de la URV poden fer pràctiques externes en una empresa o entitat.

Hi ha dos tipus de pràctiques:

  • Curriculars: formen part del pla d'estudis de l'ensenyament, com a assignatura obligatòria, optativa o amb reconeixement de crèdits de lliure elecció. Les condicions, requisits i característiques vindran determinades al pla d'estudis.
  • Extracurriculars: no formen part del currículum acadèmic de l'estudiant i, per tant, no tenen reconeixement en crèdits.

Autorització de residència d’estrangers per participar en un programa de pràctiques 

El 4 de setembre de 2018 va entrar en vigor el Reial decret llei 11/2018, de 31 d'agost, i afegeix una nova DA 18a a la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, que preveu una autorització de residència per participar en un programa de pràctiques per als estrangers que hagin obtingut un títol d'educació superior en els dos anys anteriors a la data de sol·licitud o que estiguin realitzant estudis que condueixin a l'obtenció d'un títol d'educació superior, tal com es defineix en els articles 3 i 13 de la Directiva (UE) 2016/801. Podeu consultar més informació a la web oficial i també els models de sol·licitud. 

Pràctiques extracurriculars

Per poder fer unes pràctiques extracurriculars cal tenir una matrícula vigent i tenir superats el 50% dels crèdits de l'ensenyament, és a dir, tenir la meitat de la carrera aprovada. Aquest requisit no serà d'aplicació als màsters oficials o als ensenyaments de només segon cicle.

El lloc de pràctiques el pot proporcionar la facultat o escola, o bé el propi estudiant pot proposar al centre la realització de pràctiques en una empresa o institució.

A cada facultat o escola hi ha una persona de referència a qui pots acudir per tractar els assumptes relacionats amb les pràctiques.

Normativa aplicable

Tota la normativa aplicable i la resta d'informació la trobareu a la web de pràctiques externes de la URV.