saltar al contingut principal
Cercar
URV

TRÀMITS ERASMUS PRÀCTIQUES 2022-23


Tràmits Mobilitat Pràctiques

Abans de marxar

1.- Acceptació de la mobilitat: un cop publicada la resolució provisional de la convocatòria, has d'acceptar la plaça de mobilitat que se t’ha assignat (a partir de la data especificada en el calendari de la convocatòria). 

Per fer-ho has d'omplir el formulari Comunicació dades bancàries i de contacte que trobaras a l’Espai de Mobilitat, adjuntant la documentació següent:  

  • Còpia del DNI/NIE vigent (arxiu pdf)
  • Còpia de la primera pàgina de la llibreta bancària on aparegui: el nom del beneficiari, el número de compte corrent, el número IBAN i codi SWIFT/BIC i l'adreça de l'oficina bancària (arxiu pdf)

2.- Credencial de becari: Un cop publicada la resolució corresponent rebràs per correu electrònic la Credencial de becari, certificant que ets beneficiari del programa Erasmus+ Pràctiques.

3.- Qüestionari sobre la mobilitat: Volem conèixer la teva opinió respecte el funcionament dels programes de mobilitat oferts a la URV. Te l'enviarem al teu correu electrònic i es pot realitzar online (TRÀMIT OBLIGATORI).

4.- Learning agreement for traineeships (Training Agreement): És el document on s'exposa les tasques que faràs a la institució d'acollida, el seguiment i com t'avaluaran. L'has d'enviar al Centre Internacional(ELIMINAR) signat almenys per tu i el coordinador de mobilitat, en el termini màxim d'un mes abans de l'inici previst de les pràctiques. Si les pràctiques són curriculars, recorda que les has de matricular en concepte de mobilitat.

5.- Signatura del Conveni de subvenció: abans de marxar, has de signar aquest document, que fa referència a les condicions de la participació en el programa Erasmus+. El rebràs al correu electrònic de la universitat i has d’entregar l’original a les oficines del Centre Internacional (TRÀMIT OBLIGATORI).

6.- Online Linguistic Support: Prova online per determinar el nivell de la llengua en què es desenvolupa la mobilitat (TRÀMIT OBLIGATORI).Tota la informació sobre el suport lingüístic del programa Erasmus+.

Admissió a l'empresa de destinació: és responsabilitat de l'estudiant, així com la tramesa de la documentació que et puguin exigir.

Assegurança de mobilitat: la URV facilita a tots els estudiants de mobilitat una assegurança que cobreix tot el període de l'estada. S'envia per correu electrònic uns dies abans de l'inici del viatge juntament amb les instruccions d'ús. Consulta les cobertures de l'assegurança (Tipus A).

Visat i tràmits legals: Has de conèixer quins són els tràmits que has de realitzar per poder fer una estada al país escollit segons la teva nacionalitat.

Renúncia: si decideixes no realitzar l'estada de mobilitat, has de presentar el Full de Renúncia al Centre Internacional(ELIMINAR) el més aviat possible i sempre abans de l'inici previst de la mobilitat. Així es pot adjudicar el teu ajut econòmic a una persona que ho sol·liciti. Tingues en compte que si no ho comuniques abans de l'inici previst, tindràs una penalització en la propera convocatòria de mobilitat.

Durant la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la teva incorporació a la institució de destí has d’enviar al Centre Internacional(ELIMINAR) en format pdf per correu electrònic a: mobility.internship(ELIMINAR)@urv.cat

Certificat d'estada amb la data d'arribada signat per la universitat de destinació, que servirà perquè es faci el pagament de la primera part de l'ajut (TRÀMIT OBLIGATORI).

Full de dades de contacte, degudament signada, perquè la URV pugui localitzar-te durant la vostra estada (TRÀMIT OBLIGATORI).

Training Agreement degudament signat per la institució de destí.

AMBAIXADORS/ES URV

Durant la teva estada pot ser que la institució d'acollida organitzi una fira internacional per tal de donar a conèixer les institucions sòcies a on poden enviar els seus estudiants, com ara la URV. En aquest cas, la institució es posaria en contacte amb l'I-Center per a que els enviem els materials de promoció de la URV necessaris per la fira. Moltes vegades ens demanen que els nostres estudiants que estan fent una estada de mobilitat també participin en aquesta fira. L'I-Center es posa en contacte amb aquests estudiants i els envia la informació necessària per a poder ser Ambaixadors/es URV.

Si estàs interessat/da en ser ambaixador/a URV, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.

Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la teva estada has de fer arribar al Centre Internacional(ELIMINAR):

Certificat d'estada signat i segellat per la universitat de destinació. En aquest document s'especifica la durada real de la teva estada, que serveix per liquidar el pagament de l'ajut. (TRÀMIT OBLIGATORI).

Training Agreement signat per totes les parts. (TRÀMIT OBLIGATORI).

EU Survey: Rebràs un correu electrònic amb una invitació per cumplimentar-lo online (TRÀMIT OBLIGATORI).

Qüestionari sobre la mobilitat: facilitada pel Centre Internacional(ELIMINAR). La teva opinió ens ajuda a millorar cada dia (TRÀMIT OBLIGATORI).

La teva institució de destí, per la seva banda, farà arribar a la URV el Traineeship certificate, un document on consta la teva qualificació i que serveix per fer el reconeixement de les pràctiques a l'estranger.

Models dels documents Erasmus+