saltar al contingut principal
Cercar
URV

FINANÇAMENT ERASMUS PRÀCTIQUES 2022-23


Ajut Programa Erasmus+ Pràctiques

Els imports de les beques Erasmus es distribuiran depenent del país de destí de la mobilitat.

El nombre de mesos finançats pel curs 2022/23 és d'un màxim de 3 mesos.

S'efectuaràn 2 pagaments: el 70% al començar la mobilitat i la resta al finalitzar l'estada.

Grup de països segons cost de vida Import ajut Erasmus Pràctiques Import ajut Erasmus Pràctiques beca RG 21-22*

Grup 1 - cost de vida alt:

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia

 400€/mes  500€/mes

Grup 2 -cost de vida mitjà:

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre

 350€/mes  450€/mes

Grup 3- cost de vida inferior:

Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia, Polònia, Romania, República Txeca, Sèrbia, Turquia

 300€/mes  400€/mes

L'assignació dels ajuts resta condicionada a la disponibilitat de fons.

*Import ajut Erasmus Estudis pels estudiants beneficiaris d'una beca de Règim General del MECD durant el curs 2021-22

Pujar

'variable_pujar'

Altres fonts de finançament

MOBINT: Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat 

Pendent de publicació

Beques Santander Erasmus

Es convoquen beques de 3.200 € / 500 € / 150 € EUR per estudiants de la URV que hagin obtingut una plaça de mobilitat d'estudis 2022-23 dins del programa Erasmus+. El Centre Internacional publicarà una convocatòria específica per sol·licitar aquest finançament:

Convocatòria Santander Erasmus - URV 2022-23

Termini de sol·licitud tancada

Informació general: http://www.becas-santander.com/

ScholarshipPortal

En aquest directori podeu trobar tot tipus de beques de tot el món i a tots els nivells d'ensenyament.