saltar al contingut principal
Cercar
URV

FINANÇAMENT ERASMUS 2020-21


Ajut Programa Erasmus+ Pràctiques

Els imports de les beques Erasmus es distribuiran depenent del país de destí de la mobilitat.

El nombre de mesos finançats pel curs 2020/21 és d'un màxim de 3 mesos.

S'efectuaràn 2 pagaments: el 70% al començar la mobilitat i la resta al finalitzar l'estada.

Grup de països segons cost de vida Import ajut Erasmus Pràctiques Import ajut Erasmus Pràctiques beca RG 19-20*

Grup 1 - cost de vida alt:

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia

 400€/mes  500€/mes

Grup 2 -cost de vida mitjà:

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre

 350€/mes  450€/mes

Grup 3- cost de vida inferior:

Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia, Polònia, Romania, República Txeca, Sèrbia, Turquia

 300€/mes  400€/mes

L'assignació dels ajuts resta condicionada a la disponibilitat de fons.

*Import ajut Erasmus Estudis pels estudiants beneficiaris d'una beca de Règim General del MECD durant el curs 2019-20

Pujar

Complement URV al programa Erasmus+

Concepte Import
Complement URV 150€ (pagament únic)

Es rep a l'inici de la mobilitat, juntament amb l'import corresponent de la beca Erasmus+.

L'assignació dels ajuts resta condicionada a la disponibilitat de fons.

'variable_pujar'

Altres fonts de finançament

Beques Europa Fundació Ciutat de Valls 

La Fundació Ciutat de Valls convoca aquestes beques per estudiants universitaris residents en algun dels municipis de l'Alt Camp i que acreditin la concessió d'una estada amb reconeixement acadèmic, en qualsevol universitat estrangera, dins del marc de programes de mobilitat internacional.

Per a més informació consulteu el web de la Fundació Ciutat de Valls.

MOBINT: Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat 

L'AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya) convoca anualment ajuts per a l'estudiantat que hagi obtingut una estada acadèmica de mobilitat, per tal de contribuir al finançament de les despeses que comporta la realització d'estudis en altres països.
L'ajut és de 200 € mensuals fins a un màxim de 6 mesos, independentment de la durada de l'estada.
Els criteris de selecció de les sol·licituds són els criteris acadèmics, el coneixement de la llengua de docència de la universitat de destinació i el país de destinació.

Més informació a la web de l'AGAUR.

Beques Santander Erasmus

Es convoquen beques de 3.200 € / 500 € / 150 € EUR per estudiants de la URV que hagin obtingut una plaça de mobilitat d'estudis 2020-21 dins del programa Erasmus+. El Centre Internacional publicarà una convocatòria específica per sol·licitar aquest finançament:

Convocatòria Santander Erasmus - URV 2020-21 

Termini de sol·licitud: fins el 16 de marzo de 2020

Informació general: http://www.becas-santander.com/

ScholarshipPortal

En aquest directori podeu trobar tot tipus de beques de tot el món i a tots els nivells d'ensenyament.