saltar al contingut principal
Cercar
URV

SPANISH UNIVERSITIES FOR EU PROJECTSCom realitzar la sol·licitud?

Sol·licitud

1. CV en anglès (format pdf, amb títol "CV_Nom_Cognoms") 

2. Document que demostri coneixements lingüístics

3. Una carta de motivació en anglès (format pdf , amb títol "ML_Nom_Cognoms") 

4. Declaració Responsable signada. (Annex A)

Els estudiants seleccionats pel programa de Campus Iberus, heu de fer una sol·licitud a la URV per rebre l'ajut Complement URV (150€) i després omplir el formulari Comunicació dades bancàries i de contacte.

Calendari

Fase de sol·licitud De l’1 al 30 d’octubre de 2020 a les 20.00h
Búsqueda d’empresa Del 2 de novembre a 14 de desembre de 2020 a les 20.00h
Pràctiques A partir de l’1 de febrer de 2021 al 31 de maig de 2022*
Durada de l’estada mínim 2 mesos (màxim finançament: 4 mesos)
Finançament Beca Erasmus+ pràctiques (300-500€/mes) i Complement URV (150€)
  • NOU TERMINI DE SOL·LICITUDS OBERT: DE L’1 DE FEBRER AL 15 DE MARÇ

* en cas que no s’arribin a omplir les places a la primera convocatòria, el termini de sol·licitud quedarà obert i es publicaran noves resolucions el 31/03/21, 30/06/21 i el 30/09/21. 

Més informació a http://www.campusiberus.es/euprojects/