saltar al contingut principal
Cercar
URV

TRÀMITS: MOBILITAT INTERNACIONAL PRÀCTIQUES 2022-23 (Programa AURORA)


Tràmits Mobilitat Estudis

Abans de marxar

Acceptació de la mobilitat: un cop publicada la resolució de places, pots acceptar o rebutjar la plaça de mobilitat que se t'ha assignat. Aquest tràmit es realitza mitjançant el PORTAL DE MOBILITAT, omplint el formulari Comunicació dades bancàries i de contact, adjuntant la documentació següent:  

  • Còpia del DNI/NIE vigent (arxiu pdf) - No s'accepta el passaport!
  • Còpia del Certificat de titularitat del compte bancari, llibreta o document on aparegui: el teu nom com a titular, el número de compte corrent, el número IBAN i codi SWIFT/BIC i l'adreça de l'oficina bancària (arxiu pdf)

ACCÉS AL MOODLE: A partir de l'acceptació de la plaça, tindràs accés a l'Espai de mobilitat del Moodle a través del qual s'ha de gestionar la documentació de la teva mobilitat.

Learning Agreement: Abans de marxar, has de pactar amb el/la coordinador/a de mobilitat quines assignatures cursaràs a la universitat de destí i quina serà la seva correspondència a la URV. En aquest document hi consten les assignatures que hauràs de matricular en concepte de mobilitat. L'has d'enviar al Centre Internacional(ELIMINAR) signat almenys per tu i pel/per la coordinador/a de mobilitat (TRÀMIT OBLIGATORI).

Entra al Portal de mobilitat i veuràs l'opció de començar el teu Online Learning Agreement a la part inferior. Un cop l'hagis enviat, cal que ens escriguis en aquesta tasca que ja l'has tramitat per poder fer el seguiment. (TRÀMIT OBLIGATORI).

Assegurança de mobilitat: la URV facilita a tots els estudiants de mobilitat una assegurança que cobreix tot el període de l'estada. S'envia per correu electrònic uns dies abans de l'inici del viatge juntament amb les instruccions d'ús. Consulta les cobertures de l'assegurança (Tipus A). 

Qüestionari sobre la mobilitat: Volem conèixer la teva opinió respecte el funcionament dels programes de mobilitat oferts a la URV. Te l'enviarem al teu correu electrònic i es pot realitzar online (TRÀMIT OBLIGATORI).

Visat i tràmits legals: Has de conèixer quins són els tràmits que has de realitzar per poder fer una estada al país escollit segons la teva nacionalitat.

Renúncia: si decideixes no realitzar l’estada de mobilitat cal que ens enviïs un correu electrònic al Centre Internacional (mobility.out(ELIMINAR)@urv.cat) el més aviat possible i sempre abans de l’inici previst de la mobilitat. Així es pot adjudicar el teu ajut econòmic a una persona que estigui en llista d’espera. Tingues en compte que si no ho comuniques abans de l’inici previst, tindràs una penalització en la propera convocatòria de mobilitat. 

Pujar

Durant la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la teva incorporació a la universitat de destinació has de pujar a la tasca corresponent del Moodle en format pdf:

Certificat d'estada amb la data d’arribada signat per la universitat de destinació. (TRÀMIT OBLIGATORI).

Full de dades de contacte, degudament signada, perquè la URV pugui localitzar-te durant la vostra estada (TRÀMIT OBLIGATORI).

Learning Agreement degudament signat per la universitat de destí i els Canvis del Learning Agreement, si s'escau.

Pujar

Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la teva estada has de penjar a la tasca corresponent del Moodle:

Certificat d'estada signat i segellat per la universitat de destinació. En aquest document s'especifica la durada real de la teva estada, que serveix per liquidar el pagament de l'ajut. (TRÀMIT OBLIGATORI).

Learning Agreement signat per totes les parts. (TRÀMIT OBLIGATORI).

Assegura’t que la institució d’acollida ens fa arribar l’avaluació La teva universitat de destí, per la seva banda, farà arribar a la URV el Transcript of records, un document on consten les teves qualificacions i que serveix per fer el reconeixement de les assignatures que has cursat durant l’estada.

Pujar

Models dels documents AURORA

Pujar