saltar al contingut principal
Cercar
URV

TRÀMITS I-NETWORKS PDI/PAS 2019/20


Tràmits Programa I-Networks

Abans de marxar

Per tal de percebre aquest ajut el personal beneficiari es compromet a dur a terme aquests tràmits abans de realitzar la mobilitat:

 • Presentar la sol·licitud en la forma i el termini establerts a la convocatòria.
 • Notificar al Centre Internacional les possibles modificacions significatives de l'acció aprovada segons la sol·licitud, per exemple, les dates de realització. No es podrà modificar en cap cas l'activitat per la qual se sol·licita l'ajut.
 • Presentar el permís de mobilitat:
  • El personal docent ha de presentar abans de l'inici de la mobilitat, i d'acord amb la normativa de Professorat 2.6 de permisos, autoritzacions i llicències:
  • El personal d'Administració i Serveis ha de presentar abans de l'inici de la mobilitat:
 • Presentar al Centre Internacional còpia d'una assegurança internacional o de la Targeta Sanitària Europea (TSE). La persona beneficiària és responsable de la tramitació i l'abonament de les assegurances de malaltia, accidents i repatriació. La TSE es pot sol·licitar electrònicament de manera gratuïta. En cas de voler disposar d'una assegurança a banda, el Servei de Compres de la URV disposa d'opcions en aquest àmbit. Informació disponible a la Intranet: Espai central - "Recorda que" - Assegurança mobilitat PAS/PDI.
 • Presentar el document de Renúncia a la mobilitat en el cas que la mobilitat no es realitzi.

La persona beneficiària és responsable de realitzar totes les gestions de preparació de l'acció, inclosa la reserva dels bitllets de transport i l'allotjament, i haurà de presentar les factures justificants de tots els serveis (allotjament, transport) al seu nom.

D'acord amb la normativa econòmica de la URV, aquests serveis hauran d'ésser contractats directament al mateix proveïdor de serveis o bé a través de les agències de viatge homologades per la URV: BMC Travel, Halcón Viajes i Viajes El Corte Inglés. En cas de dubte, cal consultar el departament de compres de la URV. En cap cas s'admetran factures d'agències de viatges intermediàries (per exemple Kayak, Booking, skyscanner, edreams, etc.).

Pel que fa al lloguer d'apartaments, s'aplica la normativa sobre agències de viatge publicada pel departament de compres de la URV, disponible a l'Intranet à Informació d'interès à Agències de viatge à Preguntes freqüents à compra directa a companyies à punt 1.D sobre lloguer d'apartaments:

En els casos d'estades de llarga durada, i si l'usuari ho vol, té l'opció de contractar directament el lloguer d'apartaments a agències immobiliàries o intermediaris immobiliaris d'internet, s'ha de tenir en compte que aquets intermediaris no poden operar com una agència de viatge, en cas de qualsevol dubte demanar opinió a compres(ELIMINAR)@urv.cat.

Es pot contractar directament el lloguer d'apartaments sempre i quan, hi hagi una a sol·licitud prèvia demanant el lloguer de l'apartament a BMC Travel, Halcon Viajes i Viajes El Corte Inglés, i la resposta sigui que no poden donar el servei o aquest és menys econòmic. Amb la factura s'ha d'adjuntar justificant per escrit de les respostes de BMC Travel, Halcon Viajes i Viajes El Corte Inglés. Es recomana comparar l'oferta del lloguer amb les opcions (hotels...) que us puguin oferir les agències de viatges de l'acord marc.

'variable_pujar'

Durant la mobilitat

Durant l'estada de mobilitat per la qual s'assigna l'ajut, el beneficiari ha de fer signar al responsable de l'activitat, xarxa o institució el Certificat d'Estada. Caldrà que el beneficiari presenti els originals d'aquest documents degudament signat i segellat per rebre l'ajut de mobilitat un cop retorni a la Universitat Rovira i Virgili.

'variable_pujar'

Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la vostra estada heu de fer arribar al Centre Internacional(ELIMINAR):

 • Certificat d'estada original degudament signat i segellat per la institució de destí, on ha de constar la data d'inici i de fi de la visita
 • Informe de l'estada amb els resultats de l'acció duta a terme, emplenant el formulari "Informe de l'estada" (Annex VI).
 • Autorització de viatge (AV). La persona beneficiària ha d'emplenar el Model D-9.1, disponible al següent enllaç de la Intranet:

http://intranet.urv.cat:8081/continguts/economia/models.html

L'AV s'ha de presentar en paper i signat manualment perquè sigui acceptada.

En cas que la divisa del país de destí sigui diferent a l'euro (€), s'aplicarà el canvi de divisa equivalent del dia que s'ha realitzat la despesa justificada. La persona beneficiària ha d'adjuntar còpia del convertidor corresponent a la data de la realització de la despesa (ex. www.oanda.com)

 • Justificants econòmics:
 1. Factures/tiquets del transport nacional i internacional i les targetes d'embarcament d'aquests a nom del beneficiari.
 2. Tiquets del transport intern (ex. metro, tren, taxi etc.).
 3. Factures/resguards de pagament de l'hotel o allotjament a nom del beneficiari.

RECORDA: Tots els justificants econòmics han d'anar a nom del beneficiari de l'ajut. No s'acceptaran factures a nom de la Universitat Rovira i Virgili.

En la gestió i administració d'aquests ajuts, el Centre Internacional aplica la normativa econòmica i de compres de la Universitat Rovira i Virgili.

La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació de tots els punts de la mateixa.

'variable_pujar'