saltar al contingut principal
Cercar
URV

TRÀMITS SICUE 2019-20


Tràmits Mobilitat Estudis

Abans de marxar

Acceptació de la mobilitat: un cop publicada la resolució de la convocatòria, és a dir, el llistat definitiu de places assignades, heu d’acceptar o rebutjar la plaça de mobilitat que se us ha assignat i també podeu fer reclamacions (el període habilitat és del 7 al 20 de maig de 2019 i després de la reassignació de places del 21 al 26 de juny de 2019)

Admissió a la universitat de destinació: el Centre Internacional(ELIMINAR) s’encarrega de comunicar a les universitats de destinació quins estudiants ha seleccionat per fer l’estada, però algunes universitats demanen als estudiants selecciionats que facin algun tràmit addicional, o que s’hi registrin d’una manera específica. Recordeu que aquesta gestió és responsabilitat de l'estudiant, així com la tramesa de la documentació que us puguin exigir.

  • El Centre Internacional envia les vostres dades a la universitat assignada i aquesta espera que hi feu un registre.
  • A partir d'aquest moment és responsabilitat teva seguir el procediment de la universitat d'acollida i mantenir-hi la comunicació.

Acord Acadèmic (Impreso C): abans de marxar, heu de pactar amb el vostre coordinador acadèmic quines assignatures cursareu a la universitat de destinació i quina serà la seva correspondència a la URV. Aquest acord també ha d’obtenir el vistiplau del coordinador acadèmic de la universitat de destinació. En aquest document hi consten les assignatures que has de matricular en concepte de mobilitat.

  • Terminis:
    • Per mobilitats del 1r quadrimestre: Fins el 15 de setembre de 2019.
    • Per mobilitats del 2n quadrimestre: Fins el 31 d’octubre de 2019.

Renúncia: Si després d'haver fet l'acceptació decidiu no realitzar l’estada de mobilitat, heu de presentar l’Imprès de renúnica (Impreso D) al Centre Internacional(ELIMINAR). El termini de renúncia de les estades anuals o del primer semestre és fins el 31 d’agost de 2019 i per estades del segon semestre és fins el 15 d’octubre de 2019. Si no es comunica dins del termini, hi ha una penalització en la propera convocatòria de mobilitat.

Durant la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la teva incorporació a la universitat de destinació has d’enviar al Centre Internacional(ELIMINAR) en format pdf per correu electrònic a: mobility.out(ELIMINAR)@urv.cat

Certificat d'estada (Impreso F), amb la data d’incorporació, signat per la universitat de destinació.

Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la teva estada has de fer arribar al Centre Internacional:

Certificat d'estada (Impreso F) (original) signat per la universitat de destinació. En aquest document s’especifica la durada real de la teva estada.

Acord Acadèmic (Impreso C) (original) signat per totes les parts.

La teva universitat de destí, per la seva banda, farà arribar a la URV el Certificat Acadèmic, un document on consten les teves qualificacions i que serveix per fer el reconeixement de les assignatures que has cursat durant l’estada.

Models dels documents SICUE