saltar al contingut principal
Cercar
URV

TRÀMITS MOU ESTUDIS 2022-23


Tràmits Mobilitat Estudis

Sessió informativa de tràmits (Dilluns 7 de març, 13h)

Abans de marxar

1.- Acceptació de la mobilitat: un cop publicada la resolució de places, pots acceptar o rebutjar la plaça de mobilitat que se t'ha assignat (a partir de la data especificada en el calendari de la convocatòria). Aquest tràmit es realitza mitjançant l'aplicació on-line de l’Espai de Mobilitat.

2.- Si has acceptat la plaça assignada has d'omplir el formulari Comunicació dades bancàries i de contacte, adjuntant la següent documentació:

 • Còpia del DNI/NIE vigent (arxiu pdf) - No s'accepta el passaport!
 • Còpia del Certificat de titularitat del compte bancari, llibreta o document on aparegui: el teu nom com a titular, el número de compte corrent, el número IBAN i codi SWIFT/BIC i l'adreça de l'oficina bancària (arxiu pdf)

3.- Credencial de becari: Un cop publicada la resolució corresponent rebràs per correu electrònic la Credencial de becari, certificant que ets beneficiari del programa MOU Estudis.

4.- Qüestionari Sobre la Mobilitat: Volem conèixer la teva opinió respecte el funcionament dels programes de mobilitat oferts a la URV. Te l'enviarem al teu correu electrònic i es pot realitzar online (TRÀMIT OBLIGATORI).

5.-Learning Agreement: Abans de marxar, has de pactar amb el teu coordinador de mobilitat quines assignatures cursaràs a la universitat de destinació i quina serà la seva correspondència a la URV. En aquest document hi consten les assignatures que hauràs de matricular en concepte de mobilitat. L'has d'enviar al Centre Internacional(ELIMINAR) signat almenys per tu i pel/per la coordinador/a de mobilitat. (TRÀMIT OBLIGATORI).

6.- Curs MOU-TE!

 • Opcional per als estudiants de mobilitat sortint.
 • Objectiu: prendre consciència de la importància dels valors de la interculturalitat i el plurilingüisme.
 • Modalitat: virtual (Moodle)
 • Durada: 6 h
 • Període d'impartició: del 28 de juny al 12 de juliol
 • Inscripció: del 2 de juny (a partir de les 9h) al 19 de juny (fins les 23.59 h) a través d'aquest enllaç (mira les instruccions al Moodle)
 • Cost: gratuït
 • Reconeixement: no atorga crèdits ECTS.
 • Organitza: I-Center i Servei Lingüístic

7.- Formació intercultural (TRÀMIT OBLIGTORI) Es realitzarà via Moodle. Pendent d'obertura.

Admissió a la universitat de destinació: el Centre Internacional s'encarrega de comunicar a les universitats de destinació quins estudiants ha seleccionat per fer l'estada, però algunes universitats demanen als estudiants que hi han d'anar que facin algun tràmit addicional, o que s'hi registrin d'una manera específica. Recorda que aquesta gestió és responsabilitat de l'estudiant, així com la tramesa de la documentació que et puguin exigir.

 • El Centre Internacional envia les teves dades a la universitat assignada i aquesta espera que hi facis un registre.
 • A partir d'aquest moment és responsabilitat teva seguir el procediment de la universitat d'acollida i mantenir-hi la comunicació.

Assegurança de mobilitat: la URV facilita a tots els estudiants de mobilitat una assegurança que cobreix tot el període de l'estada. S'envia per correu electrònic uns dies abans de l'inici del viatge juntament amb les instruccions d'ús. Consulta les cobertures de l'assegurança (Tipus B).

Visat i tràmits legals: Has de conèixer quins són els tràmits que has de realitzar per poder fer una estada al país escollit segons la teva nacionalitat.

Renúncia: si decideixes no realitzar l'estada de mobilitat, has de presentar el Full de Renúncia al Centre Internacional, signat per tu i pel/per la coordinador/a de mobilitat, el més aviat possible i sempre abans de l'inici previst de la mobilitat. Així es pot adjudicar el teu ajut econòmic a una persona que estigui en llista d'espera. Tingues en compte que si no ho comuniques abans de l'inici previst, tindràs una penalització en la propera convocatòria de mobilitat. 

Pujar

Durant la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la teva incorporació a la universitat de destinació heu d'enviar al Centre Internacional en format pdf per correu electrònic: mobility.out(ELIMINAR)@urv.cat

Certificat d'estada amb la data d'arribada signat per la universitat de destinació, que servirà perquè es faci el pagament de l'ajut (TRÀMIT OBLIGATORI).

Fitxa de dades de contacte, perquè la URV pugui localitzar-te durant la vostra estada. 

Learning Agreement degudament signat per la universitat de destí i els Canvis del Learning Agreement, si s'escau.

AMBAIXADORS/ES URV

Durant la teva estada pot ser que la institució d'acollida organitzi una fira internacional per tal de donar a conèixer les institucions sòcies a on poden enviar els seus estudiants, com ara la URV. En aquest cas, la institució es posaria en contacte amb l'I-Center per a que els enviem els materials de promoció de la URV necessaris per la fira. Moltes vegades ens demanen que els nostres estudiants que estan fent una estada de mobilitat també participin en aquesta fira. L'I-Center es posa en contacte amb aquests estudiants i els envia la informació necessària per a poder ser Ambaixadors/es URV.

Si estàs interessat/da en ser ambaixador/a URV, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.

Pujar

Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la vostra estada heu de fer arribar al Centre Internacional:

Certificat d'estada signat i segellat per la universitat de destinació. En aquest document s'especifica la durada real de la teva estada, que serveix per liquidar el pagament de l'ajut (TRÀMIT OBLIGATORI).

Learning Agreement signat per totes les parts, si no l’has entregat abans (TRÀMIT OBLIGATORI).

Qüestionari Sobre la Mobilitat: facilitada pel Centre Internacional. La teva opinió ens ajuda a millorar cada dia (TRÀMIT OBLIGATORI).

La teva universitat de destí, per la seva banda, farà arribar a la URV el Transcript of records, un document on consten les teves qualificacions i que serveix per fer el reconeixement de les assignatures que has cursat durant l’estada.

Pujar

Models dels documents MOU

Pujar