saltar al contingut principal
Cercar
URV

Ajuts DRAC Hivern


Drac Hivern 2022-23

L'objectiu d'aquest ajut és promoure la mobilitat dels estudiants de grau, diplomatura, llicenciatura, enginyeria o arquitectura que tinguin més de 60 crèdits aprovats i matriculats, per assistir a cursos, seminaris o altres activitats de la Xaxa Vives, que no contemplen en DRAC-Estiu i de durada inferior a 15 dies lectius.

L'import de l'ajut va destinat a cobrir despeses d’allotjament, locomoció i matrícula o inscripció; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció.

Per tal de tramitar el pagament de l'ajut es seguirán en tot moment els criteris establerts en la normativa del Servei de Recursos Econòmics de la URV. Tots els justificants econòmics han d'estar a nom del beneficiari de l'ajut i han de ser originals.

D’altra banda, l’import corresponent a cobrir les despeses de desplaçament, es fixarà d’acord amb el Quadre de Desplaçaments adjunt a la convocatòria.

Per més informació podeu consultar la pàgina web de la Xarxa Vives

Com participar-hi?

El període de presentació de sol·licituds es manté obert al llarg de tot el curs acadèmic.

  • Les sol·licituds han de presentar-se dins del termini de presentación de sol·licituds (15 de gener 2023, 15 de maig 2023 i 15 de setembre 2023) i sempre abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la resolució es realitzi amb posterioritat a l’activitat.
  • En cap cas s’admeten sol·licituds per a activitats ja realitzades.
  • No s’admet més d’una sol·licitud per persona en cada període de recepció.
  • Els estudiants han d'emplenar la sol·licitud "Estades de mobilitat des de la URV" disponible a:  l'Espai de Mobilitat 2022-23:https://urv.moveonfr.com/form/61361f99ab095c454568fa72/cat

  • Un cop finalitzada la sol·licitud, l'estudiant ha de comunicar al Centre Internacional enviant un correu electrònic a economy.icenter(ELIMINAR)@urv.cat amb l'assumpte "Sol·licitud DRAC 2022/23" informant que ha completat la sol·licitud.

La documentació que cal presentar per sol·licitar l’ajut DRAC Hivern és la següent:

  • Document de sol·licitud (annex I) especificant les finalitats, els objectius i el pressupost desglossat de l’acció per la qual es sol·licita.
  • Còpia del DNI.
  • Còpia de la matrícula.
  • Còpia del compte corrent bancari a nom del sol·licitant.

Convocatòria

Convocatòria Drac Hivern 2022-23

Primera resolució 2022-23

Segona resolució 2022-23

Tercera resolució 2022-23