saltar al contingut principal
Cercar
URV

TRÀMITS MOBILITAT AURORA ESTUDIS 2022-2023


Tràmits Mobilitat Estudis

Abans de marxar

1.- Acceptació de la mobilitat: un cop publicada la resolució de places, pots acceptar o rebutjar la plaça de mobilitat que se t'ha assignat (a partir de la data especificada en el calendari de la convocatòria). Aquest tràmit es realitza mitjançant l'Espai de mobilitat.

2.- Si has acceptat la plaça assignada has d'omplir el formulari Comunicació dades bancàries i de contacte que també trobaras a l'Espai de Mobilitat, adjuntant la documentació següent:

 • Còpia del DNI/NIE vigent (arxiu pdf) - No s'accepta el passaport!
 • Còpia del Certificat de titularitat del compte bancari, llibreta o document on aparegui: el teu nom com a titular, el número de compte corrent, el número IBAN i codi SWIFT/BIC i l'adreça de l'oficina bancària (arxiu pdf)

3.- Credencial de becari: Un cop publicada la resolució corresponent rebràs per correu electrònic la Credencial de becari, certificant que ets beneficiari del programa Erasmus+ Estudis.

4.- Qüestionari Sobre la Mobilitat: Volem conèixer la teva opinió respecte el funcionament dels programes de mobilitat oferts a la URV. Te l'enviarem al teu correu electrònic i es pot realitzar online (TRÀMIT OBLIGATORI)

5.-Learning Agreement: Abans de marxar, has de pactar amb el/la coordinador/a de mobilitat quines assignatures cursaràs a la universitat de destí i quina serà la seva correspondència a la URV. En aquest document hi consten les assignatures que hauràs de matricular en concepte de mobilitat. L'has d'enviar al Centre Internacional(ELIMINAR) signat almenys per tu i pel/per la coordinador/a de mobilitat (TRÀMIT OBLIGATORI).

6.- Curs MOU-TE!

 • Opcional per als estudiants de mobilitat sortint
 • Objectiu: prendre consciència de la importància dels valors de la interculturalitat i el plurilingüisme.
 • Modalitat: virtual (Moodle)
 • Durada: 6 h
 • Període d'impartició: del 28 de juny al 12 de juliol
 • Inscripció: del 2 de juny (a partir de les 9h) al 19 de juny (fins les 23.59 h) a través d'aquest enllaç https://afc.urv.cat/pls/slinguistic/urv_web.fitxa_curs_SL?p_codi=C.Z.MOU6&p_ana=2021 (mira les instruccions al Moodle)
 • Cost: gratuït
 • Reconeixement: no atorga crèdits ECTS.
 • Organitza: I-Center i Servei Lingüístic

7.- Formació intercultural (TRÀMIT OBLIGTORI) Es realitzarà via Moodle. Pendent d'obertura.

8.- Admissió a la universitat de destinació: el Centre Internacional s'encarrega de comunicar a les universitats de destinació quins estudiants ha seleccionat per fer l'estada, però algunes universitats demanen als estudiants que hi han d'anar que facin algun tràmit addicional, o que s'hi registrin d'una manera específica. Recorda que aquesta gestió és responsabilitat de l'estudiant, així com la tramesa de la documentació que et puguin exigir.

 • El Centre Internacional envia les teves dades a la universitat assignada i aquesta espera que hi facis un registre.
 • A partir d'aquest moment és responsabilitat teva seguir el procediment de la universitat d'acollida i mantenir-hi la comunicació.

Assegurança de mobilitat: la URV facilita a tots els estudiants de mobilitat una assegurança que cobreix tot el període de l'estada. S'envia per correu electrònic uns dies abans de l'inici del viatge juntament amb les instruccions d'ús. Consulta les cobertures de l'assegurança (Tipus A).

Visat i tràmits legals: Has de conèixer quins són els tràmits que has de realitzar per poder fer una estada al país escollit segons la teva nacionalitat.

Renúncia: si decideixes no realitzar l'estada de mobilitat, has de presentar el Full de Renúncia, signat per tu i pel/per la coordinador/a de mobilitat, al Centre Internacional al més aviat possible i sempre abans de l'inici previst de la mobilitat. Així es pot adjudicar el teu ajut econòmic a una persona que estigui en llista d'espera. Tingues en compte que si no ho comuniques abans de l'inici previst, tindràs una penalització en la propera convocatòria de mobilitat.

ACCÉS AL MOODLE: A partir de l'acceptació de la plaça, tindràs accés a l'Espai de mobilitat del Moodle a través del qual s'ha de gestionar la documentació de la teva mobilitat.

Durant la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la teva incorporació a la universitat de destinació has de pujar a la tasca corresponent del Moodle en format pdf:

Certificat d'estada amb la data d’arribada signat per la universitat de destinació. (TRÀMIT OBLIGATORI).

Fitxa de dades de contacte degudament signada, perquè la URV pugui localitzar-te durant la vostra estada (TRÀMIT OBLIGATORI)

Learning Agreement degudament signat per la universitat de destí i els Canvis del Learning Agreement, si s'escau.

Pujar

Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la teva estada has de penjar a la tasca corresponent del Moodle:

Certificat d'estada signat i segellat per la universitat de destinació. En aquest document s'especifica la durada real de la teva estada, que serveix per liquidar el pagament de l'ajut. (TRÀMIT OBLIGATORI).

Learning Agreement signat per totes les parts. (TRÀMIT OBLIGATORI).

Qüestionari Sobre la Mobilitat: facilitada pel Centre Internacional. La teva opinió ens ajuda a millorar cada dia (TRÀMIT OBLIGATORI).

Assegura’t que la institució d’acollida ens fa arribar l’avaluació La teva universitat de destí, per la seva banda, farà arribar a la URV el Transcript of records, un document on consten les teves qualificacions i que serveix per fer el reconeixement de les assignatures que has cursat durant l’estada.

Pujar

Models dels documents AURORA

Pujar