saltar al contingut principal
Cercar
URV

Ajuts per a la formació lingüística dels estudiants de mobilitat


Aquests ajuts serveixen per finançar cursos de llengües estrangeres dels estudiants de la URV que participen en programes de mobilitat.

L’objectiu d’aquests ajuts és el de promoure la formació lingüística dels estudiants de mobilitat de la URV, per tal de facilitar la seva incorporació acadèmica a les universitats de destinació, així com la seva integració, atesa la importància del la llengua com a eina de comunicació i cultura.

Només es contemplen com a vàlids per aquesta convocatòria, els cursos intensius (de curta durada), presencials o online, que es realitzin abans de l'inici del període de mobilitat (no s'accepten els cursos realitzats abans del mes de maig de 2021) i organitzats per:

  • Servei Lingüístic de la URV: Cursos d’estiu
  • Altres universitats o institucions públiques o privades de qualsevol població de l'estat espanyol
  • Escola Oficial d'Idiomes de qualsevol població de l'estat espanyol
  • Altres universitats o institucions/acadèmies públiques o privades del país de la institució de destí

Què he de fer per rebre aquest ajut?

1. Llegeix atentament la Convocatòria 

2. Realitza la Sol·licitud de l'ajut del 1 al 15 de juny de 2022 (extraordinària del 18 al 31 d’octubre)

3. Consulta el calendari de la Convocatòria per saber quan es publiquen els resultats.

RESOLUCIONS

RESOLUCIONS CONVOCATÒRIA EXTRAORDINARIA

Calendari de la convocatòria EXTRAORDINARIA i resolucions

Termini Extraordinari de presentació de sol·licituds Del 18 al 31 d’octubre 2022 (inclòs)

Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos

2 de novembre de 2022
Període d’al·legacions del 3 al 16 de novembre de 2022
Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos 17 de novembre de 2022
Publicació de la resolució 22 de novembre de 2022
Acceptació de les places assignades 5 dies hàbils després de rebre el document