saltar al contingut principal
Cercar
URV

Ajuts per a la formació lingüística dels estudiants de mobilitat


Aquests ajuts serveixen per finançar cursos de llengües estrangeres dels estudiants de la URV que participen en programes de mobilitat.

L’objectiu d’aquests ajuts és el de promoure la formació lingüística dels estudiants de mobilitat de la URV, per tal de facilitar la seva incorporació acadèmica a les universitats de destinació, així com la seva integració, atesa la importància del la llengua com a eina de comunicació i cultura.

Només es contemplen com a vàlids per aquesta convocatòria, els cursos intensius que es realitzin abans de l'inici del període de mobilitat i organitzats a:

  • Servei Lingüístic de la URV 
  • Altres universitats o institucions públiques de qualsevol població de l'estat espanyol
  • Escola Oficial d'Idiomes de qualsevol població de l'estat espanyol
  • Altres universitats o institucions, tant públiques, com privades del país de la institució de destí

Què he de fer per rebre aquest ajut?

1. Llegeix atentament la Convocatòria.

2. Realitza la Sol·licitud de l'ajut del 21 de al 30 de maig de 2019.

3. Consulta el calendari de la Convocatòria per saber quan es publiquen els resultats.

4. Consulta el Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses i la informació sobre esmenes.

5. Consulta el Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses.

6. Consulta els estudiants seleccionats a la Resolució.

RECORDA! Si has estat seleccionat, per tal de rebre el pagament de l'ajut, has de presentar al Centre Internacional el certificat de superació del curs de llengua. QUAN? Un cop finalitzada l'estada de mobilitat!