saltar al contingut principal
Cercar
URV

Ajuts per a la formació lingüística dels estudiants de mobilitat


Aquests ajuts serveixen per finançar cursos de llengües estrangeres dels estudiants de la URV que participen en programes de mobilitat.

L’objectiu d’aquests ajuts és el de promoure la formació lingüística dels estudiants de mobilitat de la URV, per tal de facilitar la seva incorporació acadèmica a les universitats de destinació, així com la seva integració, atesa la importància del la llengua com a eina de comunicació i cultura.

Només es contemplen com a vàlids per aquesta convocatòria, els cursos intensius que es realitzin abans de l'inici del període de mobilitat i organitzats a:

  • Servei Lingüístic de la URV 
  • Altres universitats o institucions públiques de qualsevol població de l'estat espanyol
  • Escola Oficial d'Idiomes de qualsevol població de l'estat espanyol
  • Altres universitats o institucions del país de la institució de destí

Què he de fer per rebre aquest ajut?

1. Llegeix atentament la Convocatòria

2. Realitza la Sol·licitud de l'ajut abans del dia 23 d’abril de 2018

3. Consulta el calendari de la Convocatòria per saber quan es publiquen els resultats

4. Consulta el Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses i la informació sobre esmenes

5. Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses

6. Consulta els estudiants seleccionats a la Resolució

Qui pot sol·licitar aquest ajut en segona convocatòria?

Aquesta segona convocatòria va dirigida als estudiants:

  • del Grau en Llengua i Literatura Catalanes que han sol·licitat una plaça de mobilitat per Estudis en el marc de la convocatòria extraordinària de mobilitat per Estudis 2018/19
  • dels Ensenyaments de Màster que han sol·licitat una plaça de mobilitat per Estudis en el marc de la convocatòria extraordinària de mobilitat per Estudis 2018/19
  • que han sol·licitat una estada de mobilitat per Pràctiques en el 3r, 4t o el 5è termini de la convocatòria de mobilitat internacional per Pràctiques 2018/19

Què he de fer per rebre aquest ajut en segona convocatòria?

1. Llegeix atentament la Convocatòria

2. Realitza la Sol·licitud de l'ajut fins el dia 14 de febrer de 2019

3. Consulta el calendari de la Convocatòria per saber quan es publiquen els resultats

4. Consulta el Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses i la informació sobre les esmenes

5. Consulta el Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses

6. Consulta els estudiants que tenen l’ajut atorgat a la Resolució

RECORDA! Si has estat seleccionat, per tal de rebre el pagament de l'ajut, has de presentar al Centre Internacional el certificat de superació del curs de llengua. QUAN? Un cop finalitzada l'estada de mobilitat!