saltar al contingut principal
Cercar
URV

GESTIÓ D'ACORDS BILATERALS NACIONALS SICUE


Procediment per activar un nou acord bilateral SICUE

1. Acord bilateral SICUE promogut per un membre PDI de la URV:

  • El promotor de l'acord es posa prèviament en contacte amb la universitat sòcia per negociar l’oferta de mobilitat que s'inclou a l'acord.
  • Un cop tancat el procés de negociació de l'acord amb la universitat sòcia, el promotor ho comunica als coordinadors de mobilitat dels ensenyaments inclosos a l'acord.
  • Els coordinadors de mobilitat envien un missatge electrònic a l’I-Center (mou(ELIMINAR)@urv.cat) per demanar la tramitació de la signatura del nou acord, indicant l'oferta de mobilitat que s'inclou a l'acord.
  • L’I-Center redacta l'acord i tramita la signatura de la vicerectora d'Internacionalització.
  • Un cop signat per part de la URV, l'I-Center tramita la signatura de la universitat sòcia i activa l'oferta de mobilitat a la base de dades.

2. Proposta d'acord bilateral SICUE rebuda a l’I-Center des d’una universitat de l'Estat espanyol:

  • L'I-Center es posa en contacte amb els coordinadors de mobilitat corresponents als àmbits d’estudis inclosos a l'acord per demanar la seva confirmació.
  • En el cas d’una resposta positiva, l'I-Center redacta l'acord i en tramita la signatura.

Informació general sobre els convenis SICUE