saltar al contingut principal
Cercar
URV

FINANÇAMENT AURORA STAFF CURS 2022-23


Imports

Els imports dels ajuts per a realitzar una mobilitat AURORA Staff són els següents:

Quantitat a percebre Gran Bretanya, Dinamarca, Islàndia Països Baixos, Àustria, Alemanya i Itàlia República Txeca

Dies de l’1 al 14

 180 €/dia 160 €/dia 140 €/dia

Dies del 15 al 30

126 €/dia 112 €/dia 98 €/dia
Ajut de viatge → 275 €

Es finançaran 2 dies de viatge addicionals per a cada estada que es computaran com a durada de l'activitat.


L'import total de la beca estarà subjecte a IRPF/IRNR. El tipus d'IRPF vigent actualment pel personal de la URV és el que s'aplica a la nòmina. En tot cas, si les lleis de retenció canviessin, s'aplicaria l'IRPF corresponent segons normativa vigent.

Forma i condicions del pagament

Els/les beneficiaris/àries rebran l'ajut provinent del programa AURORA Staff en dos pagaments, l'import total dels quals serà la suma dels imports permès segons la durada declarada pel sol·licitant i l'ajut de viatge.

Primer pagament: abans d'iniciar l'estada, s'efectuarà un pagament del 70% del total adjudicat, si es compleixen les condicions mencionades en el següent apartat.Caldrà haver adjuntat al Moodle, almenys 15 dies abans de marxar, la següent documentació:

Segon pagament: amb la quantitat restant, el 30%, s'abonarà quan el/la beneficiari/ària hagi finalitzat l'estada i aporti la documentació de final d'estada:

'variable_pujar'