saltar al contingut principal
Cercar
URV

MOBILITAT INTERNACIONAL PER A PAS I PDI 2021-22 (Programa AURORA)


Informa't sobre el programa i llegeix les bases de la convocatòria:

Convocatòria de mobilitat internacional per PAS i PDI 2021/22 – Programa AURORA

Esmena a la Convocatòria de mobilitat internacional per PAS i PDI 2021/22 – Programa AURORA

SOL·LICITUD

PORTAL DE MOBILITAT: accés a les teves sol·licituds començades i enviades

Calendari de la convocatòria i resolucions

Termini de presentació de sol·licituds Del 17 de febrer de 2022 al 31 de juliol de 2022 (inclòs)
Notificació de recepció de la sol·licitud El dia que el Centre Internacional notifica per correu electrònic al sol·licitant que ha rebut la seva sol·licitud correctament.

Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos

+3 dies hàbils
Període d'al·legacions + 10 dies hàbils
Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos +3 dies hàbils
Publicació de la proposta de resolució + 7 dies hàbils
Acceptació de les places assignades + 4 dies hàbils
Publicació de la resolució definitiva +3 dies hàbils (30 dies hàbils després de la notificació de recepció)
INICI DE LA MOBILITAT: 15 dies després de la resolució definitiva: temps per presentar la documentació inicial i fer efectiu el primer pagament..

OPORTUNITATS DE MOBILITAT