Portada > Vida al campus > Serveis > Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) > Què us oferim? > Treball de fi de grau i de màster: En què us podem donar suport?

CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióSuport al Treball de fi de grau i de màster

El CRAI us ofereix uns recull de recursos, guies i tutorials que us poden servir d'ajuda a l'hora d'elaborar el vostre treball de final de grau i de màster.

Informació actualitzada a la nova guia sobre Suport al Treball de Fi de Grau i de Màster

Per aquest motiu organitzem els nostres recursos al voltant dels temes següents:

El treball fi de grau a la URV

El treball de fi de màster a la URV

On cercar informació

El Plagi

 Com citar documents

Com gestionar les teves referències bibliogràfiques

 Com fer presentacions

  Suport i assessorament: què t'oferim

El CRAI/Biblioteca

 • Préstec de documents,  equipaments i portàtils
 • Ús de l'equipament i espais del CRAI
 • Suport en la cerca i localització de la informació

La Factoria: 

 • Préstec de material audiovisual (càmeres de vídeo, càmeres de fotos i gravadores d'àudio)
 • Ús d'equipament tecnològic i multimèdia (PC, cabines de treball, escàner, càmeres web, gravadores de DVD, etc.)
 • Ús de programari específic (edició de vídeo, foto i àudio, disseny i maquetació de documents, etc.)
 • Assessorament personalitzat (programari específic, ús del campus virtual, eines web 2.0, etc.)

La Factoria et pot donar suport en:

 • La utilització de programari i eines específiques per a l'elaboració de treballs acadèmics
 • La utilització correcta del material de gravació (càmeres de vídeo, càmeres de fotos, gravadores d'àudio) i la seva posterior edició.
 • El coneixement d'eines que millorin la presentació dels treballs acadèmics (presentacions en línia, tractament d'imatges, etc.).
 • La digitalització de documentació necessària per als treballs.
Si teniu qualsevol dubte o necessiteu més informació, adreceu-vos al servei virtual Pregunt@

Informació