CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióVies de publicació, versions de documents i ajuts per publicar en obert

Què és l'accés obert?

L'accés obert permet accedir de manera gratuïta i permanent a través d'Internet a recursos derivats de la producció científica o acadèmica, facilitant-ne la difusió i eliminant les barreres econòmiques per accedir-hi. D'aquesta manera la societat i la ciència es beneficien de la recerca finançada amb fons públics.

El Directori of Open Access Journals (DOAJ) proporciona informació de les revistes que permeten la publicació en accés obert.

Vies de publicació en accés obert
  • Via Daurada: Publicació de la producció científica en revistes d'accés obert.
  • Via Híbrida: Publicació en una revista tradicional que, previ pagament d'una taxa de processament, publicarà l'article en accés obert.
  • Via Verda: Dipositar en un repositori d'accés obert una versió de l'article científic publicat en una revista tradicional. Aquesta via també es coneix com l'autoarxiu.
Versions de documents
Ajuts per publicar en obert
  • Convocatòria OPEN: Ajuts de la URV per finançar part dels costos de publicació d'articles en les revistes científiques d'accés obert-2019 [Bases]
  • La URV ha subscrit l' Institutional Open Acess program (IOAP) amb MDPI que comporta un descompte del 10% en les taxes de publicació als articles que es publiquen en una de les 204 revistes que es publiquen en aquesta editorial acadèmica (57 incloses a Science Citation Index - Web of Science)
  • Acord amb l'American Chemical Society (ACS): 25% de descompte en les taxes de publicació d'un article en accés obert. Més informació

  • Acord amb la Royal Society of Chemistry (RSC): 15% de descompte en les taxes de publicació d'un article en accés obert. Més informació

Per a qualsevol consulta, adreceu-vos al personal de suport a la recerca del vostre CRAI o bé  per correu electrònic(ELIMINAR) 


Informació