CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióRepositori Institucional

El Repositori institucional de la URV és un dipòsit de documents digitals que inclou la producció docent i investigadora dels membres de la comunitat universitària de la URV, com articles encara no publicats (preprints), articles publicats (postprints), dades de recerca, projectes finals de carrera, treballs de fi de grau, i màster, tesis doctorals, materials docents i altres documents que puguin ser d'interès per a la generació de coneixement.

Per incloure la vostra producció científica al Repositori institucional cal entrar a l'aplicació Vertex disponible a la intranet de la URV - Pestanya superior vèrtex.

Per a qualsevol consulta, adreceu-vos al personal de suport a la recerca del vostre CRAI o bé  per correu electrònic(ELIMINAR)


Informació