CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióPortal de la Recerca de Catalunya

Portal on es publica en accés obert els resultats de la investigació produïda a les universitats i centres de recerca de Catalunya.

Té per finalitat visualitzar i difondre des d'un lloc únic l'activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya en quant a investigadors, publicacions, tesis, grups i projectes de recerca per a la comunitat científica internacional, empreses, organitzacions finançadores i públic en general, facilitant així l'accés obert a la producció científica. A llarg termini, també té l'objectiu de simplificar els processos de gestió i recolzar els d'avaluació.

Vídeo: El PRC, definit en 2 minuts!

Accés al Portal de la Recerca de Catalunya

Per a qualsevol consulta, adreceu-vos al personal de suport a la recerca del vostre CRAI o bé  per correu electrònic(ELIMINAR)


Informació