CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióAccés obert

Suport docencia

Es coneix com accés obert (o Open Access) la disponibilitat lliure a Internet de la literatura de caràcter acadèmic o científic, que permet a qualsevol usuari llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o referenciar el text complet dels documents.

La publicació en accés obert ofereix avantatges addicionals: 

  • Augmenta la visibilitat de la recerca i dels seus resultats.
  • Incrementa el nombre de citacions de les publicacions.
  • Augmenta la visibilitat de la institució encarregada de la recerca.
  • Garanteix la recopilació i la preservació dels resultats de la recerca.

L'única condició és mantenir la integritat dels textes i el reconeixement de l'autoria al ser citats.

Dates clau en el moviment internacional Open Access:

2001: científics demanen la creació d'una biblioteca pública en línia per accedir gratuïtament als continguts d'investigació en medicina i ciències de la salut.

2002: declaració de l'accés lliure a Budapest, a on té lloc la declaració de principis (Open Access Initiative).

2003: declaració de Bethesda i declaració de Berlín.

L'any 2009 la CRUE va redactar la Declaración de CRUE/REBIUN en apoyo del modelo de acceso abierto i el Consell Interuniversitari de Catalunya, el mateix any, va acordar diferents actuacions amb l'objectiu d'impulsar l'accés obert a la recerca a Catalunya i l'any 2010 va assolir un acord marc.

A més, la tendència és l'obligatorietat de posar en accés lliure els resultats de les investigacions finançades públicament, com en el cas de l'European Research Council.

La publicació en accés obert pot  fer-se mitjançant:

  1. Revistes d'accés obert.
  2. Repositoris institucionals, temàtics o de tipologies de documents. Cal tenir en compte que, en l'actualitat, la majoria d'editorials permeten dipositar una reproducció dels articles o els pre-prints en aquests repositoris.

Habitualment els articles en accés obert es troben sota llicències com ara Creative Commons.

La URV manté el seu repositori institucional i ha aprovat la Política institucional d’accés obert de la URV (Consell de Govern, 25 de febrer 2016)  per posar en lliure accés la seva producció científica.

Per més informació, adreceu-vos al servei virtual Pregunt@.


Informació