CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióFormació

 • El CRAI de la URV ofereix els següents cursos de formació en l'àmbit de la comunicació i l'avaluació de la producció científica:
 • Visibilitat de la producció científica, accés obert i repositori institucional
 • Gestors de referències bibliogràfiques
 • Eines per analitzar, avaluar i posicionar la recerca
 • Publicació d'articles de producció científica (Cursos generals i específics)
 • Gestió de dades de recerca: Pla de gestió de dades

Aquesta formació es realitza en col·laboració amb l'Institut de Ciències de l'Educació dins del Pla de Formació de Personal Docent i Investigador (PROFID).

Calendari de les formacions del CRAI

També podeu seguir online altres cursos:

 • FOSTER Plus: Projecte finançat per la UE amb l'objectiu de contribuir a un canvi real i durador en el comportament dels investigadors europeus per assegurar que Open Science (OS) es converteixi en estàndard
 • Curs MicroMooc sobre accés obert (2018). Mòduls: Introducció a l'accés obert, Publicar en accés obert, Dades de recerca, Llicències de publicació i drets d'autor, Visibilitat i impacte
 • Curs MicroMooc sobre Open Science (2019). Mòduls: Conceptes bàsics sobre Open Science, Publicacions en accés obert, Dades en obert, Investigació participativa, Avaluació de la recerca.
 • Cómo realizar una revisión de literatura con las herramientas de Web of Science
  Data: 22 de juliol de 2020
  Horari: 12:00 - 13:00 CET
  Idioma: anglès
  Programa: Aprofitament de la xarxa de cites per a completar una cerca exhaustiva de literatura. Com emmagatzemar, citar i compartir referències de manera correcta
  Més informació i inscripcions
 • Personalice su experiencia en Web of Science
  Data: 23 de juliol de 2020
  Horari: 12:00 - 13:00 CET
  Idioma: anglès
  Programa: Aprendre a personalitzar la plataforma de la Web of Science i funcions útils
  Més informació i inscripcions
 • How to write an Effective Research Paper (curs editorial Karger)
  Data: de l’agost 2020 al 31 de desembre de 2020
  Idioma: anglès
  Descripció: Orientacions útils sobre com planificar i preparar els article de recerca abans d'enviar-lo a una revista per a la seva revisió. Planificació del procés. Estils de redacció
  Programa: 1: Preliminary Reading (Text + Audio); 2: During Research; 3: Writing Process - Part 1 & 2; 4: Writing Styles - Part 1-3; Summary (Text + Audio); Preparing to Write a Research Paper - Quiz
  Més informació i inscripcions
 • How to Submit a Journal Article and Get it Published (curs editorial Karger)
  Data: de l'agost 2020 al 31 de desembre de 2020
  Idioma: anglès
  Descripció: Recomanacions sobre aspectes els importants que cal tenir en compte a l'hora d'enviar articles a revistes: criteris d'autoría, conflictes d'interès i sistemes de presentació de manuscrits
  Programa: 1: Introduction to Journal Submission; 2: Pre-submission Inquiries and Considerations (Text + Audio); 3: Submission Process (Text + Audio); Manuscript Formatting (Text + Audio); Cover Letter & Journal Forms (Text + Audio); References: Submitting to a Journal - What Should the Author Know? - Quiz
  Més informació i inscripcions

Per a qualsevol consulta, adreceu-vos  al personal de suport a la recerca del vostre CRAI o bé per correu electrònic(ELIMINAR).


Informació