CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióFormació

 • El CRAI de la URV ofereix els següents cursos de formació en l'àmbit de la comunicació i l'avaluació de la producció científica:
 • Visibilitat de la producció científica, accés obert i repositori institucional
 • Gestors de referències bibliogràfiques
 • Eines per analitzar, avaluar i posicionar la recerca
 • Publicació d'articles de producció científica (Cursos generals i específics)
 • Gestió de dades de recerca: Pla de gestió de dades

Aquesta formació es realitza en col·laboració amb l'Institut de Ciències de l'Educació dins del Pla de Formació de Personal Docent i Investigador (PROFID).

Calendari de les formacions del CRAI

També podeu seguir online altres cursos:

     MATERIALS DIDÀCTICS

 • Títol: Gestor de referències bibliogràfiques Mendeley (nivell bàsic-versió Desktop)

  Codi: ARDIT002_002_21

  Data: 15 d'abril de 2021

  Hora: 11:00

  Inscripció PDI

  Inscripció doctorands

  Accés per al PAS

  Idioma: Català

 • Títol: IEEE Authorship and Open Access Symposium: Best Practices to Get Published to Increase the Exposure and Impact of Your Research

  Data: 21 i 22 d'abril de 2021. Per limitació de participants, cal registrar-se només a una de les sessions, ja que seran idèntiques en el contingut

  Durada: 90 minuts

  Hora: 10:00 h

  Idioma: Anglès

  Inscripció

  Temari:

  • Introduction, overview of webinar agenda and speaker
  • Guest Lecturer - Professor Josep M. Guerrero, Full Professor with the Department of Energy Technology, Aalborg University, Denmark (30 minutes). Tips and best practices to increase an author's chances of getting published and increase the visibility and impact of your research. What editors and reviewers look for in submissions and common reasons why papers are rejected. If interested in Open Access, some benefits of publishing in IEEE OA journals
  • IEEE Client Services Manager for Europe - Ezster Lukacs (20 minutes) Authorship tools available from IEEE for promoting open science
  • IEEE Area Manager for Europe and Middle East - Paul Canning (15 minutes) Overview of open access options available for authors and institutions
  • Q&A - Michael Spada (15 min.)
 • Títol: Publicar en accés obert: Polítiques, ajuts, eines i visibilitat al Repositori Institucional de la URV

  Codi: RXDIT002_004_21

  Data: 21 d'abril de 2021

  Hora: 16:00

  Inscripció PDI

  Inscripcions doctorands

  Accés per al PAS

  Idioma: Castellà

 • Títol: Gestor de referències bibliogràfiques Mendeley (nivell bàsic-versió Desktop)

  Codi: ARDIT002_003_21

  Data: 05 de maig de 2021

  Hora: 16:00

  Inscripció PDI (pendent)

  Inscripció doctorands (pendent)

  Accés per al PAS

  Idioma: Castellà

 • Títol: Dades de Recerca. Principis FAIR i elaboració d'un pla de gestió de dades

  Codi: RXDIT003_004_21

  Data: 12 de maig de 2021

  Hora: 16:00

  Inscripció PDI (pendent)

  Inscripció doctorands (pendent)

  Accés per al PAS

  Idioma: Castellà

 • Títol: Publicar en accés obert: Polítiques, ajuts, eines i visibilitat al Repositori Institucional de la URV

  Codi: RXDIT002_005_21

  Data: 18 de maig de 2021

  Hora: 11:00

  Inscripció PDI (pendent)

  Inscripció doctorands (pendent)

  Accés per al PAS

  Idioma: Català

 • Títol: Estratègies per optimitzar els costos de publicar en accés obert

  Codi: REDIT002_004_21

  Data: 26 de maig de 2021

  Hora: 16:00

  Inscripció PDI (pendent)

  Inscripció doctorands (pendent)

  Accés per al PAS

  Idioma: Castellà

 • Títol: Publicar en accés obert: Polítiques, ajuts, eines i visibilitat al Repositori Institucional de la URV

  Codi: RXDIT002_006_21

  Data: 01 de juny de 2021

  Hora: 11:00

  Inscripció PDI (pendent)

  Inscripció doctorands (pendent)

  Accés per al PAS

  Idioma: Català

 • Títol: Gestor de referències bibliogràfiques Mendeley (nivell bàsic-versió Desktop)

  Codi: ARDIT002_004_21

  Data: 2 de juny de 2021

  Hora: 11:00

  Inscripció PDI (pendent)

  Inscripció doctorands (pendent)

  Accés per al PAS

  Idioma: Català

Per a qualsevol consulta, adreceu-vos  al personal de suport a la recerca del vostre CRAI o bé per correu electrònic(ELIMINAR).


Informació