CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióCompliment de mandats sobre la gestió i publicació de dades

A partir de 2017, tots els projectes finançats en el marc del Programa de recerca europeu Horitzó 2020 [], hauran d'elaborar un pla de gestió de dades (Data Management Plan, DMP) i hauran de publicar les dades associades a qualsevol resultat publicat de manera tan oberta com sigui possible.

Per a qualsevol consulta, adreceu-vos  al personal de suport a la recerca del vostre CRAI o bé  per correu electrònic(ELIMINAR)


Informació