Portada > Vida al campus > Serveis > Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) > Què us oferim? > Suport a la investigació > Avaluació de la qualitat de les revistes científiques i indicadors d’impacte

CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióAvaluació de la qualitat de les revistes científiques i indicadors d’impacte

Sistemes d'avaluació basats en l'anàlisi de cites:

 • Índexs internacionals
  • Scopus: Base de dades d'Elsevier que permet conèixer, entre d'altres indicadors, el nombre de vegades que un article ha estat citat.
  • Web of Science: Base de dades bibliogràfica i bibliomètrica produïda per Clarivate Analytics que permet diferents opcions per localitzar les citacions rebudes per un autor i les seves publicacions.
  • Journal of Citation reports: Base de dades inclosa a Web of Science que determina el factor d'impacte de les revistes.
  • Google Scholar: Ofereix dades de citacions d'autors i dels seus treballs. Indexa tots aquells documents bibliogràfics que continguin un resum i que estiguin allotjats a webs acadèmiques en format html, word, pdf i PostScript.
 • Índexs Nacionals
  • CARHUS Plus+ 2018: Sistema de classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats que es publiquen a nivell local, nacional i internacional. Aquest projecte, desenvolupat per l'Agaur a proposta de la Direcció General de Recerca, es presenta amb la finalitat de contribuir a l'avaluació de la recerca que es duu a terme en el sistema científic i universitari català amb la màxima objectivitat.

  • Scimago Journal & Country Rank: El SCImago Journal & Country Rank és un portal públic que inclou les revistes i els indicadors científics del país desenvolupats a partir de la informació continguda a la base de dades Scopus d' Elsevier. Aquests indicadors es poden utilitzar per avaluar i analitzar dominis científics.
  • RedibRed Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, és una plataforma del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ( CSIC) i Universia, en col·laboració amb la companyia Clarivate Analytics.
  • Resh: Integra els indicadors de qualitat de les revistes científiques espanyoles de ciències socials i humanitat. Serveix per conèixer la qualitat de la publicació, per escollir la revista on enviar un treball d'investigació i també per conèixer els criteris de qualitat que compleixen les revistes.
  • Dice:  Proporciona informació sobre característiques editorials i indicadors de qualitat de les revistes espanyoles d'humanitats i ciències socials.
  • In~Recs: Permet conèixer l'índex d'impacte d'una revista i la seva posició en la seva especialitat, conèixer les publicacions que citen una revista i a quines citen, els articles més citats i l'impacte científic dels autors, juntament amb les institucions més citades pels especialistes (Darrera actualització 2014)
  • CitEc: Dades de l'àmbit de l'economia, ens ofereix l'anàlisi de les cites dels documents inclosos al RePEc digital library
  • CIBERINDEX - Citation Cuiden: Aquest índex s'elabora a partir de la base de dades d'infermeria CUIDEN i proporciona informació sobre indicadors d'impacte, repercussions, activitat i consum d'informació de revistes d'àmbit nacional i iberoamericà.

Per a qualsevol consulta, adreceu-vos al personal de suport a la recerca del vostre CRAI o bé  per correu electrònic(ELIMINAR)


Informació