CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióServei de préstec interbibliotecari i d'obtenció de documents (PI/SOD)

Préstec de documents

ATENCIÓ: Còpies de documents del CRAI

Mentre duri l’alerta sanitària, els membres de la comunitat universitària podeu sol·licitar còpies de capítols de llibre i articles de revista en paper que es trobin disponibles als CRAI, us les enviarem escanejades per correu electrònic. Per donar compliment a la legislació vigent, només es podrà escanejar el 10% d'un llibre o un article d'una revista, amb finalitats docents i de recerca. Aquest servei és gratuït.

Per demanar una còpia, heu d'emplenar el formulari de Préstec Interbibliotecari.

Més informació

El servei de préstec interbibliotecari i obtenció de documents té com a objectiu localitzar i subministrar tots aquells documents que no es trobin al CRAI de la URV ni a les universitats catalanes que tenen préstec consorciat. 

Per utilitzar aquest servei cal donar-vos d'alta prèviament. Per a cada sol·licitud s'ha d'emplenar un formulari, seleccioneu l'opció que s'adeqüi al vostre perfil: 

  1. Comunitat Universitària de la URV (ESP) (ENG): estudiants, PDI, PAS, Iubilo, Alumni, Amics i Amigues i aquelles altres persones que duguin a terme una activitat investigadora. 
  2. Centres i empreses externs a la URV: Centres i empreses que bé vulguin demanar documents del fons del CRAI de la URV o bé vulguin utilitzar el Servei de Préstec Interbibliotecari/SOD com a proveïdora de documents.

El pagament del servei està subjecte a unes determinades tarifes.

El Consell de Direcció de la URV acorda com a mesura transitòria, mentre duri l'estat d'alerta sanitària, subministrar els documents sol·licitats pels estudiants a través del servei de préstec interbibliotecari i obtenció de documents de manera gratuïta.


Informació