CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióFormalització del préstec

 • El servei de préstec és personal i intransferible
 • El servei de préstec del CRAI es formalitza mitjançant el carnet de la URV o qualsevol altre document que acrediti la condició d’usuari del CRAI i doni dret a utilitzar el servei de préstec.
  • Carnet de la URV: carnet que es facilita quan s’ingressa a la Universitat, via matrícula (estudiants) o per incorporació a la comunitat universitària (PDI o PAS).

  • Carnet d’amics i amigues: carnet que es facilita als usuaris que s’associen a Amics i Amigues de la URV.

  • Usuaris d’altres universitats: carnet de la universitat de procedència.

  • Usuaris amb conveni: carnet de col·legiat o document que acrediti la vinculació de l’usuari amb la institució signatària del conveni amb la URV que dóna dret a l’ús del servei de préstec.

 • El titular del carnet és responsable del seu ús i, per tant, en cas de pèrdua o sostracció ha d’adreçar-se al Punt d'Atenció a l'Usuari o al taulell d’informació i préstec del CRAI
 • L’usuari autoritzat a fer ús del servei de préstec de documents, espais i equipaments ha d’acceptar les condicions i signar el formulari del servei de préstec del CRAI de la URV. La signatura d’aquest full és única per curs acadèmic i per a tots els tipus de préstec.

Informació