CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació


Formació virtual

A continuació trobareu una relació de cursos virtuals/webinaris que us poden ser d’utilitat. Es tracta de formació virtual pròpia, impartida pel CRAI, o externa, programada per editorials de reconegut prestigi que ofereixen accés gratuït als membres de la comunitat URV.

Regularment actualitzem aquest calendari amb els nous cursos programats. 

Advanced Conversation Course. Formació PROFID del CRAI per a PDI.

  • Edició 6. Tots els dilluns del 9 de novembre al 21 de desembre de 2020 i de l’11 de gener a l’1 de febrer de 2021. De 11:00 a 12:30. Més informació
  • Edició 7 Tots els divendres del 13 de novembre al 18 de desembre de 2020 i del 15 de gener al 5 de febrer de 2021. De 10:00 a 11.30. Més informació
  • Edició 8 Tots els dilluns del 9 de novembre al 21 de desembre de 2020 i de l'11 de gener a l'1 de febrer de 2021. De 11:00 a 12:30. Més informació
  • Edició 9 Tots els divendres del 13 de novembre al 18 de desembre de 2020 i del 15 de gener al 5 de febrer de 2021. De 10:00 a 11.30. Més informació
  • Edició 10. Tots els dilluns del 9 de novembre al 21 de desembre de 2020 i de l'11 de gener a l'1 de febrer de 2021. De 11:00 a 12:30. Més informació

Upper-Intermediate Conversation Course. Formació PROFID del CRAI per a PDI.

  • Edició 3. Tots els dimarts del 10 de novembre de 2020 al 22 de desembre de 2020 i del 12 de gener al 2 de febrer de 2021. De 9:30 a 11:00. Més informació
  • Edició 4. Tots els dimarts del 10 de novembre de 2020 al 22 de desembre de 2020 i del 12 de gener al 2 de febrer de 2021. De 9:30 a 11:00. Més informació

Dades de recerca. Principis FAIR. Elaboració del pla de gestió de dades. Formació PROFID del CRAI per a PDI, doctorands i PAS.

Disseny d'un pòster acadèmic. Formació PROFID del CRAI Factoria per a PDI i doctorands.

  • dc, 27 de gener, 10 h. Obertua d’inscripcions pendent.

Edició de vídeo amb Shotcut i altres eines. Formació PROFID del CRAI Factoria per a PDI i doctorands.

  • del dl. 1 de febrer al dl. 8 de març. Curs asíncron. Obertura d’inscripcions pendent.

Estratègies per optimitzar els costos de publicar en accés obert. Formació PROFID del CRAI per a PDI, doctorands i PAS.

Identificadores y perfiles de los investigadores: ORCID, Scopus Author ID, Publons (WoS) y Google Scholar. Formació PROFID del CRAI per a PDI, doctorands i PAS.

Listen-On-Demand Webinars (Charlesworth autors service)

  • Podeu seguir tota una sèrie de webinaris sobre diferents aspectes del procés de publicació i la comunicació de la recerca. Més informació

Mendeley. Formació PROFID del CRAI per a PDI, doctorands i PAS.

Promedicina

Publicar en accés obert: Polítiques, ajuts, eines i visibilitat al Repositori Institucional de la URV. Formació PROFID del CRAI per a PDI, doctorands i PAS.

Recursos d'informació en línia per àmbits temàtics. Formació PROFID del CRAI per a PDI i doctorands.

Thomson Reuters

Web of Science


Informació